Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Luftrumsintrång – ett hot mot flygsäkerheten

Publicerad: 12 juni, 2023 av Ann Swedberg

De senaste årens sammanställningar av inrapporterade luftfartshändelser visar att det vanligaste misstaget som begås inom privat- och allmänflyg är luftrumsintrång. Ett luftrumsintrång innebär att ett luftfartyg flugit in i kontrollerad luft utan klarering. Luftrumsintrång innebär en stor flygsäkerhetsrisk och kan minimeras genom att planera noggrant före flygning. Glöm inte se till att kartmaterial och navigationsdatabaser är uppdaterade. Läs vidare på TS: Privat- och allmänflyg – Transportstyrelsen

Tips och råd om planering före flygning: