Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Internrevision Gästrikland, Hälsingland och Dalarna, 12-14 juni

Publicerad: 14 juni, 2023 av Christer Harju

Den 12-14 juni besökte Christer och Veli-Matti Västra Gästrike FK, Bollnäs FK, Älvdalens FK, Malungs FK och Västerdalarnas FK, för Internrevision (kallades verksamhetskontroll förut). Temat för årets Internrevisioner är genomgång av nya Utbildningshandboken, dokumentation och teoriutbildning för UL-Certifikat.

Internrevision genomförs en gång per 24 månadsperiod och det är alltid lika trevligt att resa runt i Sverige och besöka våra fina flygklubbar.

 


Gerhard, Veli-Matti och Kenneth


Bollnäs Dynamic


Älvdalens Eurostar. Veli-Matti och Ludvig i bakgrunden


Anders och Veli-Matti


Malungs MTO Sport


Hangaren hos Anders


Snygg klocka


SC, TC, Ordförande Ola, Tekniskt ansvarig Jari, utanför Västerdalarnas hangar