Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Skogsbrandsbevakning förbjöds – räddningschef kritisk

Publicerad: 15 juni, 2023 av Ann Swedberg

När det började bli torrt i markerna stoppades flyget för skogsbrandsbevakning i delar av södra Sverige. Orsak: försvarsövningen Aurora 23. Försvarsmakten svarar att de löste övervakningen.

Aurora genomfördes 17 april till 11 maj, den största nationella övningen i sitt slag på mer än 30 år med 26 000 deltagare.

– Verkligheten som vi hanterar, den måste kunna ske i samverkan när man övar, säger Anna Henningsson, räddningschef i Östra Blekinge.

– Vi blev varse att man fattat beslut att förbjuda allt skogsbrandsflyg i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län under Aurora. Beslutet hade tagits två månader tidigare, det fick vi till oss när det blev aktuellt att införa eldningsförbud för att det var knastertorrt i naturen.

Hon är kritisk till att beslutet inte kommunicerades med räddningstjänsten.

– Då kan inte jag som räddningschef ta vårt ansvar och förbereda oss och skogsägarna för att hantera eventuella bränder som uppkommer. Skogsbrandsbevakning för tidig upptäckt av bränder är ett väldigt viktigt vapen för oss för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Tar man bort den delen, vad gör vi då?

Anna Henningsson konstaterar att med tidigare vetskap om flygförbudet hade man kanske behövt gå ut till skogsföretagen långt innan beslutet trädde i kraft och förbjudit markberedningen under dygnets torraste perioder.

– Vi kanske skulle ha förelagt Försvarsmakten att faktiskt bedriva den bevakning i luftrummet som man förhindrade oss att göra. Här behöver vi samverka i ett tidigt skede.

Försvarsmakten svarar att bevaka luftrummet var just det man gjorde.

– Övervakningen löstes genom oss. Om vi ser något då larmar vi, det uppdraget har vi alltid och det har jag gjort många gånger. Med så mycket flyg i luften under övningen var övervakningen inget problem. Jag tycker vi löste uppgiften, säger Torgny Törestrand, överstelöjtnant och flygchef på helikopterflottiljen i Linköping . Han fortsätter:

– Vid ett skarpt läge släpper vi förstås igenom räddningsresurser, vi hade ett 50-tal ambulanser i övningsområdet under Aurora.

Länk till artikeln i tidningen Skogsbrandsbevakning förbjöds – räddningschef kritisk (tjugofyra7.se)

Av: Per Larsson
Tjugofyrasju logotyp, länk till startsidan En tidning om samhällsskydd och beredskap
Foto: Skogsbrandsbevakning under de stora bränderna 2018 taget av Stefan Nieminen, FFK

 


Träffa Anna Henningsson, Räddningschef på Räddningstjänsten Östra Bleking, på Motorflygkonferensen.