Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Viktiga insatsen i supertorkan – spanar efter bränder: ”I år är det extremt”

Publicerad: 15 juni, 2023 av Ann Swedberg

Foto: Roland Svensson

Claes Isacsson, Skövde Motorflygklubb, förklarar för SLA-teamet under en flygtur hur brandspaningen går till. ”Bland annat är det viktig att spana över sammanhängande skogsområde. Där är en brand extra allvarlig”.

Claes Isacsson och Håkan Crona tar plats i Cessna-planet, solen steker och intill startbanan på Skövde flygplats är gräset brunt och kruttorrt. Under några timmar ska de spana efter skogsbränder i ett område som sträcker sig mellan Vänern och Vättern. ”Brandrisken bedöms vara 5E, vilket är det högsta i skalan och innebär en extremt stor risk för skogsbränder. Och i år är läget verkligen extremt”.

– Vi får se om vi upptäcker någon brand i dag. För ett par dagar sedan såg vi en brand i en mosse bortåt Larv och slog larm. Men det var svårt för räddningstjänsten att hitta så vi fick cirka över mossen i 40 minuter innan de hittade fram.
De stänger dörrarna på planet, fäster sina bälten och gör sig beredda för två flygningar, två timmar varje runda. Först är det Claes Isacsson som sitter vid sparkarna och Håkan Crona som är spanare, alltså den som har huvudansvaret för att blicka ut över landskapet för att om möjligt få syn på en brand och i så fall slå larm. Nästa tur är det ombytta roller.

Foto: Roland Svensson

Skövde Motorflygklubb ansvar för brandspaning i området mellan Vänern och Vättern. Här en vy lite nordost om Tidan.

Och innan de ger sig iväg har Claes gett SLA-teamet en flygtur för att beskriva hur uppdraget går till. Vi får på så sätt en uppfattning om hur det är att sitta och spana för att upptäcka en brand, som snabbt kan bli riktigt allvarlig.

Viktig funktion

Sedan många år tillbaka fyller brandflyget en viktig funktion i landet i att upptäcka och larma om mark- och skogsbränder. Att i ett tidigt skede upptäcka en brand i ett extremt torrt område kan vara skillnaden mellan en hanterbar situation och en allvarlig skogsbrand som får stor spridning och omfattade konsekvenser.

Claes Isacsson och Håkan Crona är två av piloterna i Skövde Motorflygklubb som tar ledigt från sina arbeten – systemutvecklare respektive inköpsansvarig – för att hjälpa till.
– Man vill ju göra samhällsnytta, sedan får man ju flyga, vilket är ett fritidsintresse, säger Claes Isacsson.

Foto: Roland Svensson

Håkan Crona gör sig beredd för dagens spaningsuppdrag och ser till att allt fungerar som det ska.

”600 meter upp”

Men att ge sig upp i Cessna-planet när termometern närmar sig 30 grader, när det knappt finns ett moln på himlen och solen bränner, är också påfrestande.

– Vi flyger i det mest turbulenta luftlagret, cirka 600 meter upp i luften för den höjden är idealisk om man ska se rökpelare, det är mycket termik och markturbulens och det är varmt. Så det är inte bara en kul flygtur, säger Håkan Crona.

Dessutom vill det till att vara fokuserad och koncentrerad när man spanar över områden som sträcker sig flera mil åt varje håll.

”Jätteextremt läge”

Skövde Motorflygklubb, Lidköpings Motorflygklubb och Falbygdens flygklubb delar på flyguppdraget som kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i ett rullande schema under perioden 15 april till 15 september när behovet finns. Klubbarna ansvarar för Flygslinga O3, som enkelt kan beskrivas som området mellan Vänern och Vättern.

Det är räddningstjänsten som beställer uppdraget utifrån behov. Det gör det nu. Minst sagt.

Foto: Roland Svensson

Dagens brandspaning inleds med att Claes Isacsson drar ut Cessna-planet ut ur hangaren.

– Det är lika illa som sommaren 2018, fast egentligen värre eftersom vi bara är i mitten av juni och det är redan kruttorrt i skog och mark, säger Claes.
Håkan lägger till att det är extremt i år.

– Till och med jätteextremt. Det gäller från Sundsvall och söderut, säger han och visar en karta i mobilen med röda markeringar överallt.

Högst i brandriskskalan

Det är också tydligt att MSB bedömer att läget är allvarligt. De brandriskprognoser som görs av SMHI på uppdrag av MSB är nu på den nivån som kallas 5E. 5 är egentligen det högsta, men när det är extremt stor risk lägger man till ett E.

Detta förutsätter långvarig torka, framgår på MSB:s hemsida, och att markens ytskikt är extremt torrt. Vid 5E är antändningsrisken mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt, det är stor risk även för toppbrand, att elden tar sig upp i trädkronorna. ”När det är 5E ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5E är det ofta eldningsförbud”, uppmanar MSB.

Foto: Roland Svensson

Klart för start! Nu väntar två tvåtimmars-turer för dagens brandspanare Claes Isacsson och Håkan Crona.

”Ingen ersättning”

Idag underlättar också de tekniska lösningarna brandflygets arbete – via en app kan både räddningstjänsten och SOS Alarm följa dem.

– Vi kan fota en brand, lägga in den i systemet och de får upp koordinater och liknande. Vi kan också prata direkt med brandbilarna. Exempelvis kan ju vi från luften se om det finns en vattenspegel i närheten om de behöver mer vatten, säger Claes och Håkan.

Flygklubben får betalt per flygtimme och ersättningen överstiger flygkostnaden.

– Men vi som piloter har ingen ersättning, det är inget kommersiellt, vi gör det helt ideellt. Fast det är ändå värt det och vi möts av väldigt mycket förståelse och tacksamhet. Vi upptäcker trots allt en del bränder och ställer man det mot vad det kostar när det blir en storbrand så…

Efter onsdagens första spaningstur kunde Claes Isacsson meddela att det inte just då fanns några skogsbränder i Skaraborg. Han och Håkan såg ingen rök under flygningen.

Foto: Roland Svensson

En oljekontroll är alltid nödvändig innan flygning.