Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Inspelningen av Flygning runt lokal Flygplats med Andreas Bengtsson

Publicerad: 4 oktober, 2023 av Ann Swedberg

”Flygning runt lokal Flygplats”

Andreas Bengtsson berättar om ”Flygning runt lokal flygplats”.

Andreas Bengtsson har arbetat som flygledare sen 2011.
Först på Norrbottens flygflottilj, F21, och sedan 2015 vid Bromma flygplats.
Under åren har han också tjänstgjort på Försvarsmaktens flygbaser, som reservofficer, och arbetat med utbildning av Försvarsmaktens flygledare vid flygledarskolan i Halmstad.

Här hittar du länken till föredraget.