Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Brist på flygbränsle 2024 – påverkar det skogsbrandsbevakning i ert län för säsongen 2024?

Publicerad: 26 januari, 2024 av Ann Swedberg

Det ryktas om brist av tankanläggningar?
Det ryktas om att det kan uppstå bränslebrist av 100LL på vissa flygstationer. Vi förmodar att det kan bero på att Shell Aviation har dragit sig tillbaka från att vara en leverantör till våra flygplatser.

MSB har gått ut med förfrågan om tillgången av bränsle till  länsstyrelserna om hur KSAK och flygklubbarna kommer att klara av nedmontering av bränsletankar, företrädesvis för 100LL. KSAK har sedan november 2023 bevakat och lobbat i fråga om nedmontering av bränsleanläggningar med Trafikverket, Transportstyrelsen (inte direkt ansvariga) och Försvarsdepartementet (civilförsvar).
Som bekant behövs bränsleanläggningar på samtliga flygplatser för att säkerställa bibehållen infrastruktur, flygplatser, luftrum och bränsle. Inte bara för civilhjälpflyget.

Trafikverket är engagerade och meddelar att det nu råder myndighetssamverkan mellan Energimyndigheten, MSB och Trafikverket för ett mer övergripande perspektiv av behovet att tillgodose bränsle till samtliga luftfartyg, oavsett drivlina.

Vid behov av 100LL kan flygklubbarna alltid upprätta en temporär tankanläggning genom att beställa bränsle i oljefat direkt från BP och eller Hjelmco Oil.

Väl att notera att Air BP och Hjelmco Oil fortsatt levererar alla kategorier av bränsle för våra kolvmotorer, 100LL, UL91 och UL91/96. 

Så snart vi på kansliet har mer information återkommer vi i fråga.