Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Hur påverkas svenska samhället av ett ökat användande av drönare?

Publicerad: 26 januari, 2024 av Ann Swedberg

Vi har blivit ombedda att för Transportstyrelsens (nedan TS) räkning vara sammanhållande för allmänflygorganisationerna fördjupade svar på ”hur påverkas svenska samhället av ett ökat användande av drönare?”

Det TS önskar är att i mer detalj få ta del av din allmänflygorganisations syn på den kommande drönarbranschen. Dvs vad ser ni för risker och möjligheter avseende utvecklingen av drönare i förhållandet till din allmänflygorganisation.

Som du förmodligen redan känner till så har TS fått ett regeringsuppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Enkäten är öppen för allmänheten att svara på, men behöver kompletteras med fördjupade frågor/svar kring allmänflyget