Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

KSAK har svarat på denna remiss – Översyn av det undre luftrummet

Publicerad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

Remiss – Översyn av det undre luftrummet – Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Sedan 2018 har LFV haft ett flertal möten med allmänflyget som representerats av bl.a. KSAK, Segelflyget, Flygsportsförbundet och AOPA. LFV har även besökt svenska segelflygförbundet vid Ålleberg för att bland annat fördjupa kunskapen kring tekniska förutsättningar för segelflyget.

Vår viktigaste synpunkt till LFV har varit och är fortsatt att tillgänglighet till luftrummet ska bibehållas och eller utökas så att allmänflygets olika verksamheter inte påverkas negativt.

Vi har ställt krav om fler luftrumsklasser i det svenska luftrummet, på samma sätt som hos våra grannländer och många andra länder i Europa. Inte minst som i Tyskland där luftrumsklassen C, D, E och G verkar i god synergi.

KSAK kommer att svarar på denna remiss och för er som har medskick och eller önskar vänligen återkom till undertecknad. Vi kommer att skicka vårt svar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 10 april 2024.

Din återkoppling med sakliga synpunkter görs till lars-christer@ksak.se eller så ringer du 076-131 46 46

Uppdatering:

KSAK har svarat på denna remiss. Du kan läsa den här nedan.

Remissvar LI2024-00040 Översyn av det undre luftrummet – KSAK svar 2024-04-08

Vill du läsa andra remisser klicka här

Övrigt