Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Infrastrukturdepartementsmöte onsdag den 22 maj

Publicerad: 24 maj, 2024 av Ann Swedberg

Med radarn försvann flygsäkerheten!
Radarfrågan är ingen marknadsfråga – Det är i allra högsta grad en infrastrukturfråga som har direktpåverkan på flygsäkerheten!
På dagordningen hos infrastrukturdepartementet på regeringskansliet onsdag den 22 maj stod det bl.a. Flygplatsfrågor. På plats var Statssekreterare Johan Davidson med flera dedikerade tjänstemän.
På frågan om radarbortfallet anser Infrastrukturdepartementet det är en marknadsfråga (läs kommersiell fråga) och inte en infrastrukturfråga. KSAK och AOPA (med Johan Holm och Martin Antvik) protesterade emot, det är tveklöst en infrastrukturfråga som dessutom har direkt påverkan av flygsäkerheten. Notera att flygsäkerhet är i princip det enda kravet regeringen ställer på TS.

I radarfrågan engagerar sig, KSAK, Segelflyget, FSF och nu mer även AOPA. Från den kommersiella sidan är det främst Transportföretagen Flyg som märks i debatten. Transportföretagen har dessutom bjudit in till ett rundabordssamtal där brukare och myndigheter kommer att träffas för att se om det finns en framkomlig väg för att återta radarn. Tack säger KSAK till Fredrik och Victoria som tog stafettpinnen och samlar kraft till möte med departementet. Det är nu som gäller!

På mötet framfördes av infrastrukturdepartementet ansträngningar för utökade beredskapsflygplatser, vilket är mycket uppskattat. Där lyfte KSAK behovet av att bevara infrastruktur som aldrig går att ersätta, nedlagd infrastruktur kommer aldrig tillbaka. Budskapet från KSAK är att omgående freda och bevara Säve flygplats, Skövde Flygplast och Gävles flygplats. Dessa flygplatser har kapacitet för att ta hand om samtliga operationer, passagerartrafik (reguljärt och charter), blåljus-, allmänflyg och civilhjälpflyg. Dessa tre flygplatser är inga små flygfält, de har full potential för att verka på samma villkor som Bromma.