Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Teracom säkerställer full teckning i luften! Möte den 17 maj

Publicerad: 24 maj, 2024 av Ann Swedberg

På Skå fredagen den 17 maj hade FFK och KSAK möte med Teracom. Ett möte på fortsättning från Johan Peterssons presentation från motorflygkonferensen 23 september 2023.

Som Johan med Teracom utlovade får nu FFK och KSAK bättre täckning i luften. Tercaom kommer att stötta med full täckning för FFK uppdrag och KSAK Brandflyg, både med 450 MHz och 2,3 GHz. Det betyder i förlängningen att vi kan operera på samtliga uppdragshöjder och mer därtill, 200-20 000 ft upp till ca 250 kt, inte illa!
Projektet kommer att pågå i 12 månader med ”forskningsunderlag” som återrapporteras till Teracom. KSAK räknar med för brandflygets del att testet påbörjas i 5 regioner senare i juni.

Vi återkommer under testperioden med rapporter om hur det fungerar.

På bild ser ni Johan Petersson, Daniel Tisljarec, Jerker Fredholm, Michael Lindsley, Ilir Bicaku från Teracom, Hasse Jörnen FFK och KSAK med Christian Darnell.