Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

4. Bilaga 4. Drifthandbok Specialiserad flygverksamhet – Flygklubbar och luftfartyg 2024

Publicerad: 15 maj, 2024 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 24 maj, 2024 av Ann Swedberg

05. Bilaga II Flygsäkerhetsmässiga villkor KSAK 231205 – TSL 2023-7988

Publicerad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

04. Bilaga I Flygsäkerhetsmässiga villkor KSAK 231205 – TSL 2023-7988

Publicerad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

03. Beslut om nya flygsäkerhetsmässiga vilkor KSAK 231205 – TSL 2023-7988.docx

Publicerad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

02. MSB Skogsbrandbevakning med flyg – inriktning för 2024

Publicerad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

01. Ansökan att flyga Brandflyg för KSAK 2024 – ifyllningsbar

Publicerad: 18 januari, 2024 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

3. Bilaga 3. Drifthandbok Specialiserad flygverksamhet – Riskbedömning och utvärdering

Publicerad: 29 mars, 2023 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

2. Bilaga 2. Drifthandbok Specialiserad flygverksamhet – Luftvärdighet och underhåll rev. 1 2020-09-22

Publicerad: 29 mars, 2023 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

1. Bilaga 1. Drifthandbok Specilialiserad flygverksamhet rev. 0 2019-05-16 Signerad

Publicerad: 29 mars, 2023 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 31 januari, 2024 av Ann Swedberg

Bilaga 4. Drifthandbok Specialiserad flygverksamhet – Flygklubbar och luftfartyg v. 2019-05-09

Publicerad: 3 maj, 2022 av Carin Lindström
Senast ändrad: 29 augusti, 2022 av Carin Lindström