Styrelse & organisation

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och Motorflygförbundet (KSAK-M) är två organisationer som delar styrelse och administration. Anslutna klubbar är medlemmar i båda. KSAK representerar flygklubbar i en mängd olika ärenden såsom remissinstans och rådgivare i klubbflygsfrågor. KSAK-M är grenförbund i Flygsportförbundet som representanter för det svenska motorflyget. KSAK-M har fått ansvaret för det svenska ultralätta flyget delegerat till sig av Transportstyrelsen. Utöver dessa två sammanhörande organisationer finns en organisation för Direktmedlemskap (KSAK-DM) för de som ej är medlem i någon flygklubb.

Styrelse

Styrelsen utgörs av ledamöter och adjungerade samt representanter för de regioner som Sveriges flygklubbar är indelade i.

KSAK & KSAK-M styrelse och valberedning 2017

Henry Lindholm
Ordförande KSAK & KSAK-M styrelse
08-167167
Sören Bergmark
Regionrepresentant Norra Norrland
0706-442854
Jim Eriksson
Regionrepresentant Södra Norrland
0703-924048
Karl-Ivar Karlsson
Regionrepresentant Östra regionen
0705-822416
Dick Nyvall
Regionrepresentant Västra regionen
0707-168001
Sven E. Andersson
Regionrepresentant Södra regionen
0703-359550
Göran Berséus
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse, vice ordförande KSAK & KSAK-M
0702-129615
Håkan Carlsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse, tävlingsansvarig
0705-595822
Hans Dunder
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
0706-686805
Hans Pålsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse, webbansvarig
0708-807466
Janne Swärdstedt
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
0761-61 51 10
Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46
Karl Andersson
Adjungerad
Niklas Larsson
Adjungerad KSAK & KSAK-M styrelse
0730-707410
Kia Engskog
Ekonomi, personalrepresentant KSAK & KSAK-M styrelse
08-7646094
Bengt Olofsson
Valberedningen Sammankallande/Södra regionen
0705-301976
Håkan Sjöberg
Valberedningens suppleant Södra regionen
0709-547632
Ingemar Hellgren
Valberedningen Norra Norrlandsregionen
0705-250211
Per Wernholm
Valberedningen Östra regionen
0708-360289
Anders Hellström
Valberedningen Södra Norrlandsregionen
0702-846424
Hasse Hellström
Valberedningen Västra regionen
0763-481750
Bror Tingvall
Valberedningens suppleant Norra Norrlandsregionen
0705-587912
Urban Bengtsson
Valberedningens suppleant Södra Norrlandsregionen
0706-798044
Arne Nylén
Valberedningens suppleant Östra regionen
0705-204824
Ingolf Johnsson
Valberedningens suppleant Västra regionen
0733-300454