Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Styrelse & organisation

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och Motorflygförbundet (KSAK-M) är två organisationer som delar styrelse och administration. Anslutna klubbar är medlemmar i båda. KSAK representerar flygklubbar i en mängd olika ärenden såsom remissinstans och rådgivare i klubbflygsfrågor. KSAK-M är grenförbund i Flygsportförbundet som representanter för det svenska motorflyget. KSAK-M har fått ansvaret för det svenska ultralätta flyget delegerat till sig av Transportstyrelsen. Utöver dessa två sammanhörande organisationer finns en organisation för Direktmedlemskap (KSAK-DM) för de som ej är medlem i någon flygklubb.

Styrelse

Styrelsen utgörs av ledamöter och adjungerade samt representanter för de regioner som Sveriges flygklubbar är indelade i.

KSAK & KSAK-M styrelse och valberedning 2021

Hans Pålsson
Ordförande KSAK & KSAK-M styrelse, webbansvarig
0708-807466 
Hans Dunder
Vice ordförande KSAK & KSAK-M styrelse, Regionrepresentant Södra Norrland
0706-686805 
Jörgen Prahl
Regionrepresentant Södra regionen
0707-916353 
Sören Bergmark
Regionrepresentant Norra Norrland
0706-442854 
Björn Rystedt
Regionrepresentant Östra regionen/Ledamot KSAK DM
013-182226 
Kristoffer Karlsson
Regionrepresentant Västra regionen
0709-182775 
Göran Berséus
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse/ Vice ordförande KSAK DM
0702-129615 
Håkan Carlsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse, tävlingsansvarig
0705-595822 
Niklas Larsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
0730-707410 
Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 
Håkan Sjöberg
Valberedningens sammankallande/Södra regionen
0709-547632 
Åke Karlsson
Valberedningen suppleant Södra regionen
0705410593 
Ingemar Hellgren
Valberedningen Norra Norrlandsregionen
0705-250211 
Per Wernholm
Valberedningen Östra regionen
0708-360289 
Anders Hellström
Valberedningen Södra Norrlandsregionen
0702-846424 
Robert Grenemark
Ledamot
0703630510 
Urban Bengtsson
Valberedningens suppleant Södra Norrlandsregionen
0706-798044 
Ingolf Johnsson
Valberedningens suppleant Västra regionen
0733-300454 
Elin Josefsson
Ledamot
070-2416081 
Vakant
Valberedningens suppleant Östra regionen