Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Styrelse & organisation

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och Motorflygförbundet (KSAK-M) är två organisationer som delar styrelse och administration. Anslutna klubbar är medlemmar i båda. KSAK representerar flygklubbar i en mängd olika ärenden såsom remissinstans och rådgivare i klubbflygsfrågor. KSAK-M är grenförbund i Flygsportförbundet som representanter för det svenska motorflyget. KSAK-M har fått ansvaret för det svenska ultralätta flyget delegerat till sig av Transportstyrelsen. Utöver dessa två sammanhörande organisationer finns en organisation för Direktmedlemskap (KSAK-DM) för de som ej är medlem i någon flygklubb.

Styrelse

Styrelsen utgörs av ledamöter och adjungerade samt representanter för de regioner som Sveriges flygklubbar är indelade i.

KSAK & KSAK-M styrelse och valberedning 2021

Hans Pålsson
Ordförande KSAK & KSAK-M styrelse, webbansvarig
0708-807466 
Hans Dunder
Vice ordförande KSAK & KSAK-M styrelse, Regionrepresentant Södra Norrland
0706-686805 
Jörgen Prahl
Regionrepresentant Södra regionen
0707-916353 
Sören Bergmark
Regionrepresentant Norra Norrland
070-644 28 54 
Björn Rystedt
Regionrepresentant Östra regionen/Ledamot KSAK DM
013-182226 
Kristoffer Karlsson
Regionrepresentant Västra regionen
070-918 27 75 
Göran Berséus
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse/ Vice ordförande KSAK DM
0702-129615 
Håkan Carlsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse, tävlingsansvarig
0705-595822 
Niklas Larsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
073-070 74 10 
Elin Josefsson
Ledamot
070-241 60 81 
Robert Grenemark
Ledamot
070-363 05 10 
Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 
Håkan Sjöberg
Valberedningens sammankallande/Södra regionen
070-954 76 32 
Åke Karlsson
Valberedningen suppleant Södra regionen
070-541 05 93 
Ingemar Hellgren
Valberedningen Norra Norrlandsregionen
070-525 02 11 
Per Wernholm
Valberedningen Östra regionen
070-836 02 89 
Anders Hellström
Valberedningen Södra Norrlandsregionen
070-284 64 24 
Urban Bengtsson
Valberedningens suppleant Södra Norrlandsregionen
070-679 80 44 
Ingolf Johnsson
Valberedningens suppleant Västra regionen
073-330 04 54 
Vakant
Valberedningens suppleant Östra regionen
 

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint