Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Styrelse & organisation

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och Motorflygförbundet (KSAK-M) är två organisationer som delar styrelse och administration. Anslutna klubbar är medlemmar i båda. KSAK representerar flygklubbar i en mängd olika ärenden såsom remissinstans och rådgivare i klubbflygsfrågor. KSAK-M är grenförbund i Flygsportförbundet som representanter för det svenska motorflyget. KSAK-M har fått ansvaret för det svenska ultralätta flyget delegerat till sig av Transportstyrelsen. Utöver dessa två sammanhörande organisationer finns en organisation för Direktmedlemskap (KSAK-DM) för de som ej är medlem i någon flygklubb.

Styrelse

Styrelsen utgörs av ledamöter och adjungerade samt representanter för de regioner som Sveriges flygklubbar är indelade i.

KSAK & KSAK-M styrelse och valberedning 2024

Hans Dunder
Ordförande KSAK & KSAK-M styrelse,
070-668 68 05 
Thomas Malmer
Vice ordförande, Regionrepresentant Södra Norrland
070-583 44 75 
Robert Grenemark
Regionrepresentant Norra Norrland/Ledamot
070-363 05 10 
Björn Rystedt
Regionrepresentant Östra regionen/Ledamot KSAK DM
070-831 21 19 
Kristoffer Karlsson
Regionrepresentant Västra regionen
070-918 27 75 
Christopher Carlander
Regionrepresentant Södra regionen
070-986 49 13 
Sören Bergmark
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
070-644 28 54 
Håkan Carlsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse, tävlingsansvarig
070-559 58 22 
Göran Berséus
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
070-212 96 15 
Jakob Granström
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
070-542 44 77 
Elin Josefsson
Ledamot KSAK & KSAK-M styrelse
070-241 60 81 
Lars-Christer Andersson
Generalsekreterare för KSAK & KSAK-M
076-131 46 46 
Thomas Jakto
Valberedning ordinarie Norra Norrlands Region
070-554 48 89 
Anders Hellström
Valberedningen Ordinarie Södra Norrlands Region
070-284 64 24 
Urban Bengtsson
Valberedningens suppleant Södra Norrlands region
070-679 80 44 
Karl-Ivar Karlsson
Valberedning ordinarie Östra regionen
070-582 24 16 
Anders Eriksson
Valberedningens suppleant Östra regionen
070-945 62 64 
Dick Nyvall
Valberedning Ordinarie Västra regionen
070-716 80 01 
Håkan Sjöberg
Valberedningens sammankallande ordinarie Södra regionen
070-954 76 32 
Allan Ljungqvist
Valberedningens suppleant Södra regionen
070-208 59 06