Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Bilaga 5 Valberedningens förslag

Publicerad: 26 maj, 2023 av Ann Swedberg

Bilaga 4 Proposition till årsavgift

Publicerad: 26 maj, 2023 av Ann Swedberg

Bilaga 3 Resultaträkning samt budgetförslag

Publicerad: 26 maj, 2023 av Ann Swedberg

Bilaga 2 Årsredovisning 2022

Publicerad: 26 maj, 2023 av Ann Swedberg

Bilaga 1 Dagordning

Publicerad: 26 maj, 2023 av Ann Swedberg