Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

13. Fullmakt årsstämmor 2022 – Bilaga 3

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson

12. Anmälan årsstämmor 2022 – Bilaga 1

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson

11. KSAK Resultat mot budget 2021 och Budget 2022

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson

10. Proposition om stadgeändring gällande anslutning av klubbar till KSAK

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson

09. KSAK verksamhetsberättelse 2021

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 22 mars, 2022 av Carin Lindström

08. KSAK-M Resultat mot budget 2021 och Budget 2022

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 22 mars, 2022 av Carin Lindström

07. KSAK-M verksamhetsberättelse 2021 med KSAB

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 22 mars, 2022 av Carin Lindström

06. Proposition årsavgifter KSAK och KSAK-M 2023

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 22 mars, 2022 av Carin Lindström

05. Gemensamt resultat KSAK och KSAK-M 2021

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson

04. KSAK KSAK-M Gemensam verksamhetsplan för 2022

Publicerad: 10 mars, 2022 av Emilie Larsson