Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

01. Kallelse KSAK och KSAK-M årsstämmor 2023-03-23

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg

02. Anmälan årsstämmor 2023-03-23 Bilaga 1

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg

03. Förslag till styrelsepost årsstämmor 2023-03-23 Bilaga 2-1

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg

04. Förslag till lekmannarevisorer årsstämmor 2023-03-23 Bilaga 2-2

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg

05. Fullmakt årsstämmor 2023-03-23 Bilaga 3

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg

06. Namnförslag till valberedning KSAK KSAK-M 2023-03-23

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg