Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

32. Protokoll KSAK Bilaga 8 – Proposition organisationsutredning KSAK – årsstämma 2024-03-20

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

31. Protokoll KSAK-M och KSAK Bilaga 7 – Proposition årsavgifter KSAK och KSAK-M årsstämma 2024-03-20

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

30. Protokoll KSAK Bilaga 6 – Budget för 2024

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

29. Protokoll KSAK-M Bilaga 5 – Budget för 2024

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

28. Protokoll KSAK-M och KSAK Bilaga 4 – Gemensam verksamhetsplan för 2024

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

27. Protokoll KSAK-M och KSAK Bilaga 3b – Revisionsberättelse KSAK M 67038 2023

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

26. Protokoll KSAK-M och KSAK Bilaga 3a – Revisionsberättelse KSAK 670037 2023

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

25. Protokoll KSAK-M Bilaga 2 – Fastställande av verksamhetsberättelse 2023 med KSAB – årsstämma 2024

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

24. Protokoll KSAK-M och KSAK Bilaga 1 – Fastställd Röstlängd årsstämma 2024

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg

23. Protokoll KSAK-M – Årsstämma 2024 genomförd 20 mars 2024 – Signerat

Publicerad: 11 april, 2024 av Ann Swedberg