Flygklubbar

Blekinge flygklubb

Eringsbodavägen 18
372 92  Kallinge
Hemsida: http://www.blekingefk.org/
E-post: blekingefk@gmail.com

Skolning/typ: UL-B

Blekinge flygklubb

Eringsbodavägen 18
372 92  Kallinge

Hemsida: http://www.blekingefk.org/
E-post: blekingefk@gmail.com

Skolning/typ: UL-B