Flygklubbar

Borlänge flygklubb

Nybrovägen 53
784 63  Borlänge

Tel: 0243-233 600
Hemsida: www.bfk.nu
E-post: bfk@bfk.nu

Skolning/typ: PPL & LAPL & UL

Borlänge flygklubb

Nybrovägen 53
784 63  Borlänge
Tel: 0243-233 600
Hemsida: www.bfk.nu
E-post: bfk@bfk.nu

Skolning/typ: PPL & LAPL & UL