Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Ultralätt flyg

Ultralätt flyg är den snabbast växande klassen av privatflyg i Sverige. Dagens ultralätta flygplan är snabba, strömlinjeformade maskiner med moderna motorer och det senaste inom instrumentering och avionik. Prestandamässigt, i varje fall när det gäller fart och stigförmåga så liknar ultralätt normalklass eller är till och med bättre. Det mesta av underhållet och reparationerna får göras i klubbregi och därför kan man hålla nere kostnaderna och det blir förhållandevis billigt att flyga ultralätt.

Ultralätt i olika former

Det är något lättare att ta certifikat för ultralätt än för normalklass eftersom hela utbildningen kan skötas på klubbnivå, från teori till uppflygning. Det kostar ca 30 – 40 000 kr att ta ett certifikat för ultralätt och det finns klubbar utspridda över hela landet där man kan utbilda sig.

Ultralätt delas in i flera undergrupper.

  • Roderstyrt: har fasta vingar och styrs med olika roder. Denna klass kallas i certifikatet UL-B.
  • Tyngdpunktsstyrt: styr du genom att förflytta tyngdpunkten i förhållande till vingen. Denna klass kallas UL-A.
  • Gyroplan, eller populärt gyrokoptrar. Dessa har en rotor som en helikopter men förs framåt av en propeller riktad bakåt. Gyrokoptrar flygs som klass UL-B.

…och samtliga finns även i sjöflygversion.

För utbildning sök din klubb på sidan Flygklubbar. Beteckningarna ULA och ULB visar om klubben har utbildning i klassen ULB=roderstyrt som vanliga flygplan eller ULA=Tyngdpunktsstyrt alltså hängglidarvinge och trike.