Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Årsstämma KSAK DM 2023

Välkommen på Årsstämma för KSAK DM den 8 mars 2023.

Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar håller årsmöte på Stockholm-Bromma Flygplats, Flygplatsinfarten 39, Bromma, onsdag den 8 mars.

Följande program planeras:
  • 12.30  Ankomst och Kaffe
  •            Stockholm-Bromma briefing och rundvandring
  •            Återsamling och kaffe/smörgås
  •            Årsmöte
  • 16.30  Avslut

Årsmöteshandlingar skickas ut 20 februari

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-02-17.

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till sammankallande
för valberedningen Göran Berséus , goran.berseus@telia.com senast 2023-02-17.

 

Styrelsen KSAK-DM

Årsstämma KSAK DM 2023

Publicerad: 8 februari, 2023 av Ann Swedberg