Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Årsstämma KSAK DM 2024

Välkommen på Årsstämma för KSAK DM den 21 februari 2024.

Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar håller årsmöte på Tekniska Museet, Museivägen 7, Stockholm, onsdag den 21 februari.

Följande program planeras:
  • 16.30-17.00  Ankomst
  • 17.00            Stämman öppnar i lilla hörsalen
  • 18.00           Visning i Wisdome med föreställningen Open Space
  • 19.00           Middag
  • 21.00           Avslut

Årsmöteshandlingar kommer inom kort.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-01-24.

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till sammankallande
för valberedningen John Grubbström, jgrubbstrom@gmail.com senast 2023-01-24.

 Anmälan för deltagande görs till ann@ksak.se senast den 14 februari.

Tekniska Muséet Wisdome läs mer här.

 

 

Styrelsen KSAK-DM