Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Årsmöte KSAK DM 2022

Välkommen på Årsmöte för KSAK DM den 10 mars 2022.

Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar håller årsmöte på Stockholms Brandkårsmuséum, Tjärhovsgatan 9, Stockholm, torsdag den 10 mars.

Följande program planeras:

16.00 Samling & Kaffe
Besök:
– Brandstation
– Brandkårsmuséum
Årsstämma:
– Sedvanliga årsmötesförhandlingar
18.30 ”Eftersits” på välkända restaurang Kvarnen på Tjärhovsgatan

För de som önskar har vi bokat på restaurang Kvarnen . Subventionerad middag pyttipanna 150:- , dryck tillkommer. (Alternativ finns för t ex allergiker).
Anmälan för deltagande i eftersits till lars-christer@ksak.se senast 8 mars.

Följande handlingar biläggs:

• Dagordning vid KSAK-DM:s Årsmöte                   Bilaga 1
• Årsredovisning för år 2021/KSAK-DM                  Bilaga 2
• Resultaträkning samt förslag till budget 2022   Bilaga 3
• Proposition till årsavgift                                      Bilaga 4
• Valberedningens förslag KSAK DM Styrelse        Bilaga 5

Det noteras att ett fysiskt årsmöte med studiebesök och samkväm planeras och att aktuella pandemiregler efterföljs.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-25.

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till sammankallande för valberedningen Göran Berséus, goran.berseus@telia.com senast 2022-02-25.

Varmt välkomna önskar

John Grubbström
Ordförande

Årsstämma KSAK DM 2022

Publicerad: 16 februari, 2022 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 18 februari, 2022 av Lars-Christer Andersson