Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Lunchseminarium – Ett flyg för alla – eller bara för vissa?

Inbjudan till Öppet hus om: Ett flyg för alla – eller bara för vissa?

Den sista mars ska regeringens Flygplatsöversyn vara klar. I Norge och Finland säkerställs att alla flygplatser har samma förutsättningar. Men så är det inte i Sverige. Blir det ändring på det? Likaså, kommer utredningen ta höjd för att flygplatserna ska ha samma möjligheter för civil beredskap och för att basera brandflyg över hela landet?

Hur viktiga är de regionala flygplatserna för lokal utveckling, för företagande och för landets beredskap?

I vecka 11 har vi öppet hus med lunchseminarier hela veckan för att fokusera på Flygplatsöversynen.

Anmäl vilken veckodag du kan komma!
Vi bjuder på en enklare lunch.

Tid: 11 mars – 15 mars, kl 11.30-13.00
Plats: Svenska regionala flygplatsers kansli. Rosengatan 4, Stockholm
Anmälan: info@flygplatser.se
Datum 11 – 15 mars
Plats Rosengatan 4, Stockholm