Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Dag 2 av KSAK och KSAK-Ms digitala årsstämmor

Idag är dagen för dialog och genomgång av underlag för omröstning.

Årsstämmorna för KSAK & KSAK-M genomförs ju i år digitalt på grund av Corona-pandemin. Vi började den 5 maj med genomgång, fortsätter den 7 med diskussion kring innehållet i stämman och avslutar med själva stämmorna den 11 maj.

Datum 7 maj
Tid 18.30 – 20.30