Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

KSAK DM Föredrag ”Piratjakten utanför Somalia”

Robert Karjel är helikopterpilot och överstelöjtnant i flygvapnet. Under 2010 var han posterad i Adenviken för att på uppdrag av FN och EU leda sin helikopterdivision i arbetet med att bekämpa de pirater som hemsöker den somaliska kusten.

Du kommer kunna se föredraget live här 17:30 den 28 oktober

Inför uppdraget att bekämpa somaliska pirater fick han mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Organisationen var präglad av tidigare misslyckanden inom försvarsmaktens helikopterverksamhet, där prestigeprojekt kraftfullt försenats och många kollegor omkommit i flyghaverier.

Under insatsen lyckades dock den fartygsstyrka som Karjel och hans division ingick i avvärja mer än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. En prestation som rönt stor uppmärksamhet även internationellt.

Robert är den enda svenska pilot som har utbildats vid amerikanska marinkåren och flugit deras attackhelikoptrar. Förutom att ha jagat pirater har Robert en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, han har utbildats vid amerikanska Marinkåren och under 2005 var han Copeland Fellow vid anrika Amherst College i Massachusetts där han arbetade som författare. Karjel har gett ut fyra romaner, hans femte ”Efter monsunen” kom ut hösten 2016 och har redan sålts till ett drygt tiotal länder.

Datum 28 okt
Plats ksak.se