Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

KSAK-DM Årsstämma genomförs onsdag den 8 mars

KSAK-DM ÅRSSTÄMMA 8 mars 2023

 

Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar håller årsmöte på Stockholm-Bromma Flygplats, Flygplatsinfarten 39, Bromma, onsdag den 8 mars.

Före årsmötet arrangerar Bromma flygplats ett speciellt studiebesök.

Följande program planeras:

  • 12.30  Ankomst och Kaffe
  •            Stockholm-Bromma briefing och rundvandring
  •            Återsamling och kaffe/smörgås
  •            Årsmöte
  • 16.30  Avslut

 

Årsmöteshandlingar skickas ut 20 februari

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-02-17.

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till sammankallande
för valberedningen Göran Berséus , goran.berseus@telia.com senast 2023-02-17.

 

Styrelsen KSAK-DM

Datum 8 mars
Tid 12.30 – 16.30
Plats Stockholm-Bromma Flygplats, Flygplatsinfarten 39, Bromma