Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Teori kvällar för AVA-flygare

Svenska Konstflygförbundet håller utbildning om årets sekvenser via Googel meet.

Så flyger du Segel Primary och Sportsman

Anmälan senast 26 maj

Så flyger du Segel Primary och Sportsman – Google Formulär

Välkomna hälsar
Bosse  Nilsson
Lars-Åke Allerhed

Datum 29 maj
Tid 19.30 – 21.00