Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Flyg och Familjedag på Eslövs Flygfält den 29 juni

Eslövs Flygklubb, Eslövs Modellflygklubb, Fallskärmsklubben Syd,
Eslövs Unga vingar, Eslövs Flyg och Hemvärnsmuséum, Skånska Gyrokopterklubben
a
nordnar en Flyg och Familjedag på Eslövs Flygfält den 29 juni.

Vi lyfter i år våra kvinnor Sanna Hedin och Kristin Nyberg på Flyguppvisningsprogrammet.
Besök från F17 och SAR helikoptern från Kristianstad mm

 Aktiviteter för besökare som Gratis Barnflyg, Spaka Själv, Introduktionsflyg mm.

Eslövs Flygklubb
Flyg och Familjedagsgeneral
Jörgen Prahl

Eslövs Flygklubb | Skånes Flygcentrum (eslovsflygklubb.se)

Datum 29 juni
Tid 09.00 – 18.00
Plats Eslövs Flygfält