Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Motorflygchef – flygklubbarnas viktigaste roll!

Som motorflygchef är det bruklig att du ansvarar för klubbens flygsäkerhet i områden som i allmän kunskap om regelverk, piloters färdighet, individers attityder, omdöme och självkännedom. Inte minst har du rollen som kulturbärare och behöver alltid föregå med gott exempel.

Allmänt

Motorflygchef ska vara godkänd av KSAK och genomgått motorflygchefsutbildning organiserad av KSAK. Personen ska vara särskilt lämpad att handha ledningen av Skogsbrandsbevakning, vara känd som omdömesgill flygare samt ha goda ledaregenskaper. Personen ska ha uppnått 25 års ålder, inneha motorflygcertifikat och minst 150 timmar motorflygtid.

Instruktion för motorflygchef upprättas av respektive flygklubb och är ett krav för att ingå avtal om Skogsbrandsbevakning. Se nedan länk.

Motorflygchef skall till sitt förfogande ha en biträdande motorflygchef och får till denna delegera lämpliga arbetsuppgifter. Delegationen skall dokumenteras.

Motorflygchef är under klubbens styrelse ansvarig för att Skogsbrandsbevakning bedrivs enligt bestämmelser för civil luftfart och enligt av KSAK utfärdade tillämpningsföreskrifter enligt drifthandbok.

Motorflygchef samarbetar med den underhållsinstans som har ansvaret för flygmateriel som används i Skogsbrandsbevakning.  Underhållsinstansen skall hållas informerad om verksamhetens omfattning (gångtider, tillsynsläge, skador, anmärkningar etc).

För mer information om motorflygchefsrollen, kontakta Lars-Christer Andersson på lars-christer@ksak.se eller på telnr. 076-131 46 46.

Publicerad: 28 maj, 2020 av Gunilla Dufour