Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

WAG Nav

Kval och finaler

Land Kval 1 Kval 2 Summa Kvart Semi Final
Prick. Prick. Kval 1,2 Prick. Prick. Prick.
Polen
12
15
27
78
228
282
Farnkrike
243
15
258
123
Spanien
392
0
392
60
273
Schweiz
81
405
486
585
Tyskland
312
3
315
264
Norge
219
210
429
219
432
195
Österrike
150
282
432
639
Sydafrika
105
456
561
420
561
Summa
Smal Final
Kval 1,2,3
Prick.
Sverige
60
516
576
507
1659
561
England
492
360
852
240
1944
189
Ryssland
354
600
954
330
2238
Finland
951
537
1488
540
3516
Holland
534
753
1287
858
3432
Portugal
630
540
1170
981
3321

 

Slutresultat Nav

Plac. Land Prick
1
Norge
195
2
Polen
282
3
Spanien
273
4
Sydafrika
561
5
Frankrike
123
6
Tyskland
264
7
Schweiz
585
8
Österike
639
9
England
189
10
Sverige
561
11
Ryssland
330
12
Finland
540
13
Holland
858
14
Portugal
981

Publicerad: 20 december, 2015 av Håkan Carlsson