Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Luftrumsförändring vid Borlänge Flygplats

Publicerad: 5 september, 2019 av Maria Winkler

Transportstyrelsen har mottagit en ansökan om luftrumsförändring från Borlänge flygplats.

Syftet med luftrumsförändringen vid Borlänge flygplats är att anpassa befintligt luftrum till kravet på att inrymma befintliga flygprocedurer, nya RNAV SID/STAR samt planerade RNP-inflygningar. Luftrummet anpassas också till dagens trafikflöde. För mer information om förändringen se remiss HÄR och kartor HÄR

Påverkas du/ni av denna luftrumsförändring skicka era synpunkter och svar till luftfart@transportstyrelsen.se senast den 22 september 2019.