Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Hemställan om krav på tillgängliga räddningsflygplatser ställt till Infrastrukturminister

Publicerad: 24 mars, 2021 av Emilie Larsson

Temporärt nätverk av regionala flygplatser under skogsbrandsäsongen juni–augusti 2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) återkommer i frågan om behov av flygplatser i skogsbrandförsvaret. I modern svensk skogsbrandbekämpning är spaning, larmning och släckning från luften strategiska understöd till den markbundna släckningen. Grundat på svenska och internationella erfarenheter har förmågan till snabb upptäckt och kraftfull insats från luften väsentligt förbättrats. Luftburna resurser kompenserar dessutom för den uttunning av markbundna resurser som skett under en längre tid p g a skogsbygdernas avfolkning. Läs mer HÄR

KSAK, FFK och KSLA samverkar för att kravställa och förbättra villkoren för flygklubbarnas brandflyg. Har du frågor eller kloka medskick vänligen kontakta Lars-Christer på 076-131 46 46

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint