Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Transportstyrelsens beskrivning av en god säkerhetskultur

Publicerad: 15 juni, 2021 av Emilie Larsson

Som stöd för att arbeta för en god säkerhetskultur fortsätter dels KSAK med sitt Flygsäkerhetsprogram, dels kommer Transportstyrelsen också efter hand att genomföra olika aktiviteter i samarbete med bl a KSAK.

Syftet med KSAKs flygsäkerhetsprogram och TS kommande aktiviteter är förbättrad flygsäkerhet och är direkt kopplad till nivån på säkerhetskulturen i en verksamhet. Vill du få mer information om hur Transportstyrelsen definierar och beskriver säkerhetskultur kan du läsa här.