Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Transportstyrelsens seminarium för luftrumsanvändare 7 maj 2024

Publicerad: 13 maj, 2024 av Ann Swedberg

TS möte för luftrumsanvändare var som vanligt bra!
TS bjuder in brukarna av luftrummet till samverkansmöte 2 gånger om året. Denna gång genomfördes mötet i Norrköping den 7 maj.

Där diskuteras brukarnas behov av luftrum och denna gång försvarsmaktens luftrumsövningar, luftrumsförändringar under och över flygnivå 95. Denna gång diskuterades det även UAS utvecklingen och inte minst om vem bär ansvaret för bortfallet av markbundet navigationshjälpmedel, Radar och VOR.
Som bekant är radarbortfallet en högrisk för flygsäkerheten och inte minst ett hinder för allmänflyget (samtliga kategorier av luftfartyg med eller utan motor) möjlighet att kunna flyga. Radarbortfallet är inte en enskild myndighets ansvar/fel utan det är flera parter som orsakar problemet, det är i sig ett problem. Det finns ingen som tar ansvaret!

Då radarbevakningen inte längre är upprättad prioriteras allmänflyget ned till förmån för den kommersiella flygtrafiken och blåljusflyget, vilket i vissa fall gör radarbortfallet omöjligt att flyga. Men även den kommersiella trafiken drabbas hårt i denna fråga. Inte något som kan accepteras av brukare eller myndigheterna som sätter flygsäkerheten i första hand. Det är inte rimligt (eller ens lagligt att ställa 1 av 4 trafikslag?) att sätta flygförbud för att hjälpmedel som finns ”inte får” användas…

På mötet var bland annat Segelflyget (Niklas Eriksson), FSF, Transportföretagen Flyg (Viktoria Barrsäter) representerade och talade för vårt behov. Vidare var Polisen, MSB, ARC, Luftfartsverket (Niclas Wiklander) med flera drönarorganisationer på plats. Mötet var välrepresenterat av TS med olika befattningar vilket är bra för oss brukare. Men dialog i all ära, radarfrågan behöver lösas nu.

Som alltid var det ett positivt möte, tack TS!

Om det tar för lång tid att ladda upp presentationen (82 sidor) så kan du klicka på denna länk då laddas den upp i ett nytt fönster.
Presentationer TS seminarium för luftrumsanvändare 2024_05_07

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik