Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Årsstämmor för KSAK och KSAK-M

Välkommen till KSAK och KSAK-M:s digitala årsstämmor 21 och 23 mars 2023

Vi välkomnar till årsstämmorna för KSAK och KSAK-M. Mer information er tillhanda i god tid innan årsstämmorna

Våra årsstämmor – 21 och 23 mars
Vi kommer att genomföra våra årsstämmor, KSAK och KSAK-M, digitalt på VoteIT.

Tisdag 21/3 klockan 18:00
Dag 1, Genomgång av årsstämmodokument, dialog och underlag för röstning

Torsdag 23/3 klockan 18:00
Dag 2, Årsstämmor, beslut och omröstning

Plats
Digitalt, inbjudan till VoteIt skickas innan stämmorna till dig som är anmäld enligt bilaga 1

Vi beräknar att mötena kommer hålla på i cirka en och en halv timme men kan dra ut på tiden. Vi arbetar alltid efter att vara så tidseffektiva som möjligt.

Motioner skall vara styrelserna tillhanda senast 2023-02-24. 

Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till kansliet senast 2023-02-24. 

För att kunna delta i årsstämmorna måste ordförande i klubben anmäla representanter.

Anmälan är fortsatt öppen varför vi ser fram emot er anmälan. För att underlätta planering och hantering av val av representanter och motioner önskas besked senast 24 februari. Till den/de mejladresser som anges i anmälan, skickar vi senare länkar och instruktioner för hur omröstnings- och mötesverktyg ska användas.

Är du utsedd av ordföranden att representera klubben, behöver vi, förutom en anmälan från ordföranden, även en fullmakt.

Det har kommit till vår kännedom att vi är begränsade i tekniken i VoteIT gällande röstningen. Därför väljer styrelsen att ett ombud har en röst och en förening med flera röster kan genom att delta med flera ombud nyttja alla sina röster. Vi beklagar att vi inte löst detta till årets förbundsstämma.

Detta betyder rent praktiskt att klubbar med mer än en röst behöver ha lika många personer som röster deltagande på stämman för att kunna nyttja alla sina röster. Tänk på att fullmakt behövs för samtliga personer som ska rösta

Praktisk information för dig som deltar i stämmorna

Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Varmt välkommen att delta i KSAK och KSAK-M:s årsstämmor 2023.

För styrelserna

Hans Pålsson, ordförande                      Lars-Christer Andersson, generalsekreterare

 Här hittar du länkar till 20172018, 2019, 2020, 2021 och 2022 års stämmor samt till stadgarna.

Nedan dokument kommer att uppdateras och fyllas på kontinuerligt.

Dokument Årsstämmor 2023

Publicerad: 19 januari, 2023 av Ann Swedberg
Senast ändrad: 21 mars, 2023 av Ann Swedberg