Flygsäkerhetsprogrammet – en uppdaterad version av H50P

Privatflygarens drifthandbok (Flygsäkerhetsprogrammet tid. H50P)

Flygsäkerhetsprogrammet är en uppdaterad version av H50P.

I Flygsäkerhetsprogrammet har Transportstyrelsen och KSAK uppdaterat tidigare H50P kompendierna utifrån regelverk och statistik. Samtliga ca 35 kompendierna kommer att färdigställas under 2020.

Under 2021 kommer KSAK att fortsätta med att uppdatera Flygsäkerhetsprogrammets innehåll. Det avser textinnehåll, bilder, användarvänligheten med t ex klickbara hänvisningar till regelverk m.m.

Bakgrunden till H50P
Det omfattande flygsäkerhetssamarbetet H50P togs fram av KSAK, KSAB, Transportstyrelsen, EAA, FFK, AOPA med flera organisationer verkade mellan 1998 och 2008. Tillsammans med dåvarande Luftfartsstyrelsen togs det under 90- och 00-talet fram ett omfattande flygsäkerhetsmaterial fram i ett projekt som kallades H50P, vilket var en förkortning av ”Haverier 50% inom Privatflyget”. Dokumenten levererades i tryckt form hem till alla privatflygare och elever fram till 2008. Därefter avslutades projektet och idag tillhandahålls texterna i PDF-form via denna webbsida.

Nu är det dags igen för oss piloter och föreningar att börja arbeta med Flygsäkerhetsprogrammet!

Flygsäkerhetsprogrammet

H50P 1998-2008

Publicerad: 11 januari, 2015 av Ola Eborn
Senast ändrad: 13 april, 2020 av Gunilla Dufour