Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Om KSAK

Vad är KSAK och KSAK-M?

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och KSAK Motorflygförbund (KSAK-M) är två riksorganisationer som arbetar tätt tillsammans med gemensamt kansli och identiska styrelser. För gemene man kan man betrakta dem som en riksorganisation och lämpligen använda namnet KSAK. Vi är grundade år 1900 i december månad.

KSAK och KSAK-M är paraplyorganisationer för landets motorflygklubbar. Man jobbar således för att ta tillvara flygklubbarnas intressen. Man har också vissa myndighetsuppdrag. Här följer exempel på vad de två arbetar med.

 • Remissinstans mot Transportstyrelsen och regering/departement. Det kan röra sig om regeländringar, luftrum, avgifter, flygplansunderhåll med mera.
 • Bevakar och tar tillvara flygklubbars och medlemmars intressen på andra sätt.
 • Arbetar för att flygklubbarna ska få fler medlemmar och fler piloter med utgångspunkten att attrahera, rekrytera och bibehålla.
 • Samverkar med övriga allmänflygorganisationer för att stärka kraften från allmänflyget mot bl.a. myndigheter i vissa särskilt viktiga frågor.
 • Informerar så att klubbar och medlemmar skall kunna vara uppdaterade om vad som händer eller kommer att hända.
 • Arbetar med flygsäkerheten. Vi följer upp och informerar samt ger förslag till åtgärder. Vi undersöker (utreder) olyckor med Ultralätta flygplan.
 • Har den delegerade verksamheten för brandflyg inom ramen för Flygsäkerhetsmässiga villkor, tidigare det så kallade Hjälpflygtillståndet
 • Arrangerar möten och informerar på olika sätt så att viss samordning kan ske mellan klubbarna och erfarenheter föras över.
 • Medverkar i konfliktlösning inom flygklubbar och mellan klubb och annan funktion.
 • Leder det ultralätta flyget i Sverige, vilket till stor del sker som från Transportstyrelsen delegerat uppdrag.
 • Är landets Ultralättflygskola innebärande att vi är den formella UL-skolan och dess ledning och har ett antal lokala skolavdelningar inom flygklubbarna runt om i landet.
 • Ger ut en proffsig flygtidning, Pilot Briefing, med fyra nummer per år som är exklusiv för medlemmar samt ger ut kontinuerliga nyhetsbrev för att lyfta viktiga och aktuella händelser.
 • Arrangerar så att man kan vara ansluten som direktmedlem till KSAK om man inte tillhör annan flygklubb. Där är KSAK-DM en klubb i klubben.
 • Är ett grenförbund till Svenska Flygsportförbundet (FSF) som i sin tur ar ett specialförbund till Riksidrottsförbundet (gäller KSAK-M). Därmed är anslutna flygklubbar i formell mening idrottsklubbar med de fördelar som följer med detta.
 • Leder tävlingsverksamheten inom motorflyget.

KSAK gör skillnad!

Genom vårt agerande inom de olika verksamhetsområdena åstadkommer vi resultat. Vi når inte alltid dit vi vill eller ända fram men vi bidrar starkt till att göra det bättre för allmänflyget. Ju fler vi är desto mer effekt når vi. KSAK/KSAK-M är den största rikstäckande intresseorganisationen för motorflyg i Sverige.

KSAK – Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK är en mer än hundraårig organisation som gick från klubb till paraplyorganisation. Vi är nu en helt oberoende riksorganisation som finns på sändlistan från dem som ger ut remisser gällande flyg. KSAK arbetar övergripande med mängder av frågor som berör flyg och då främst allmänflyg.

KSAK Motorflygförbundet

KSAK Motorflygförbundet (KSAK-M) är ett grenförbund till både KSAK och FSF men är mycket nära knuten till KSAK varför man ofta säger ”KSAK” om båda. KSAK-M har givetvis all flygsport och tävlingsverksamhet under sin hatt. Den delegerade verksamheten gällande det ultralätta flyget ligger hos KSAK-M. Väldigt många frågor är gränsöverskridande och berör båda organisationerna.

Internationell organisation

KSAK och Motorflygförbundet är verksamt även internationellt, genom samarbete med andra länders motorflyg- och flygsportorganisationer. Nedan listas ett urval organisationer av intresse.