Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

TSFS 2022:105 paragraf 19

Publicerad: 20 december, 2022 av Christer Harju

Här kommer ett förtydligande från Sandra Aldin på Transportstyrelsen, sektionen för flygutbildning

Skrivelsen i 2 kap. 19 § ändrades något efter att vi haft dialog med er under 2021, då ni även önskade att den flygtid som instruktör som erhållits med en FI(A) även skulle kunna omfatta tidskraven i denna paragraf.

 

Det innebär att från och med 15 januari 2023 kan upp till 10h (av de 15h) genomföras som instruktör på andra klasser eller typer som instruktören är behörig på och det inkluderar även tid som erhållits som instruktör med en FI(A) behörighet. Dock måste 5h ha förvärvats på NUF eller NLF inom de senast 12 månaderna. Jag kan även förtydliga att det inte måste vara 10h för varje klass eller typ som instruktören är behörig på, utan att det är totalttiden som instruktören måste ha.

 

Jag kan även passa på och nämna att vi precis lagt ut lite information på vår hemsida idag gällande ändringarna som kommer att komma, vilket ni finner här:

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26)

 

God Jul & Gott Nytt År

Publicerad: 20 december, 2022 av Christer Harju

Nya utbildningshandboken (f.d. skolhandboken)

Publicerad: 20 december, 2022 av Christer Harju

Den 19 december skickade vi in den nya utbildningshandboken till Transportstyrelsen för granskning. Den består av 17 olika delar. TS räknar med att granskningen är klar i slutet av januari. Samtidigt besvarade vi samtliga sju anmärkningar från TS verksamhetskontroll den 18 oktober 2022.

Nästa steg blir att publicera utbildningshandboken på ksak.se/minsida.

Nästa steg efter det blir ett webinarium, där vi berättar vad som är förändrat.

Ändringen av TSFS 2021:26

Publicerad: 14 december, 2022 av Christer Harju
Senast ändrad: 20 december, 2022 av Christer Harju

Den 13 december bekräftade Sandra Aldin, sektionen för flygutbildning på Transportstyrelsen, att ändringen av TSFS 2021:26 kommer träda i kraft 15 januari 2023 (ändringen gällande repetitionsutbildning börja gälla 24 månader efter det). Den nya författningen kan ni ta del av från och med 16 december på TS hemsida, men den har ännu inte kommit ut i tryck.

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26)

Fik 13-26 maj 2023

Publicerad: 13 december, 2022 av Christer Harju
Senast ändrad: 14 december, 2022 av Christer Harju

Det är dags att anmäla nya kandidater till Flyginstruktörsutbildningen, som är 13-26 maj 2023, med reservdagar 27-28 maj. Klicka på länken så ser du hela annonsen

FIK annons 2023

NLF Nationellt Lätt Flygplan

Publicerad: 24 februari, 2022 av Christer Harju

NLF Nationellt Lätt Flygplan, upp till max startvikt 600 kg

De första NLF maskinerna är operativa sedan i början av året. Tre flyglärare har beviljats ett undantag från
TSFS 2021:26, ett så kallat ”Enskilt Tillstånd” av Transportstyrelsen för att utbilda UL piloter på de aktuella NLF maskinerna. TSFS 2021:26 har varit i drift i snart ett år. Regelverket är skrivet på ett sätt som går att tolka på olika sätt. KSAK har löpande kontakt med Transportstyrelsen, vilket kommer resultera i en del ändringar av texten.

Den reviderade utgåvan av TSFS 2021:26 kommer ut senare i år. Fram tills regelverket är reviderat måste vi förhålla oss till de tillfälliga procedurerna (godkända av TS) vilka jag redovisar nedan. För närvarande är Bristell och Blackwing de enda luftvärdiga NLF maskinerna (fler typer kommer). Det finns två Flyglärare med enskilt tillstånd på Bristell och en på Blackwing

 • Den flyglärare som avser att flyga in andra Instruktörer/Flyglärare/Piloter/Elever behöver också ansöka om ett ”enskilt tillstånd” för den typ som avses. Varje ny typ kräver ett enskilt tillstånd fram till nya
  TSFS 2021:26 träder i kraft.
 • När Instruktören/Flygläraren med det enskilda tillståndet flyger in en UL pilot eller Instruktör/Flyglärare skall blankett för typinflygning användas. Den finns på KSAKs hemsida under ”min sida”, (separat bilaga).
 • Inflygningen av Instruktörer/Flyglärare skall ske i två steg (se punkt 1 och 2 nedan). (UL pilot gör endast punkt a).
 1. Först gör ni typinflygningen där den som blir influgen flyger från vänsterstol. Ni följer typinflygningsblanketten och avslutar med en fullstopplandning.
 2. Sedan byter ni plats. Instruktören/läraren som blivit influgen ska nu göra en kompetenskontroll som Instruktör/Flyglärare, där hon/han agerar som Instruktör/Flyglärare från högerstol. Instruktören/Flygläraren som gjorde inflygningen agerar nu elev från vänsterstol. Flygläraren i vänsterstolen avgör vad som behöver kontrolleras. Avsluta med en fullstopplandning, Bägge övningarna är nu avklarade.
 • Längst ner på sidan 2 i typinflygningsblanketten skriver Instruktören/Flygläraren in att i förekommande fall kompetenskontroll för Instruktör/Flyglärare är utförd
 • Instruktören/Flygläraren som gör typinflygningen/kompetenskontrollen, ser till att typinflygningsblanketten blir korrekt ifylld.
 • Skanna in typinflygningsblanketten och mejla till: christer@ksak.se
 • Instruktören/Flygläraren som utförde typinflygningen/kompetenskontrollen, behåller originalet för spårbarhet
 • Instruktören/Flygläraren noterar i pilotens flygdagbok att typinflygning är gjord på NLF och aktuell typ, samt i förekommande fall kompetenskontroll är utförd för Instruktör/Flyglärare
 • Efter typinflygning och kompetenskontroll av Instruktören/Flygläraren äger hon/han rätt att själv flyga in andra piloter och Instruktörer/Flyglärare på aktuell typ, enligt ovan