Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Instruktioner för underhåll av EV97 Eurostar enligt TMU-O 54

Publicerad: 13 februari, 2018 av Hans Pålsson

För flygplansägare berörda av tidigare utfärdade TMU-O 54 finns nu instruktion från tillverkaren om hur felet ska åtgärdas. Instruktionen finns här. Observera att reparationen ska utföras av certifierad flygtekniker.

Radiobyte på UL – godkänt eller icke godkänt?

Publicerad: 17 november, 2017 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 2 januari, 2018 av Hans Pålsson

När kravet på 8.33 kHz radioutrustning i flygplan står för dörren är det många som vill byta utrustning i sina flygplan. Precis som mycket annat inom privatflyget är detta omgärdat av en hel del regler, som ibland inte är helt självklara. KSAK-M bad Transportstyrelsen om ett klargörande rörande UL/Annex II-flygplan och svaret blev entydigt – radioutrustning som används i svenskt luftrum ska vara godkänd enligt EASAs bestämmelser.

Hur kan detta göras tydligare? Jo, Transportstyrelsens föreskrift 2012:89 gäller flygplan som inte regleras av EASAs regler. Detta inkluderar alla ultralätta flygplan. Föreskriften är väldigt tydlig med att radioutrustning som kommunicerar på frekvenser avsedda för luftfart ska vara godkänd enligt EASAs regler – ordagrant står det ”Radioutrustning som arbetar inom frekvensband avsedd för luftfart ska vara godkänd enligt bilaga, Del 21, till förordning (EG) nr 1702/2003 […] för att få installeras i ett luftfartyg”.

En förenklad tolkning av EASAs lagtext är att radioutrusning ska vara godkänd (certifierad eller ”överensstämmande med”, compliance) enligt ETSO eller TSO. Bo Eriksson på Transportstyrelsen avslutar sitt meddelande till KSAK-M med orden ”I annat fall måste den sökande utöver själva installationen även visa radions prestanda gentemot ETSO/TSO-kraven, något som är svårt om man inte konstruerat radion”.

Tänk på det när du väljer radio till ditt ultralätta eller Annex II-flygplan. Vi som flyger UL pratar på samma frekvenser med samma människor som alla andra flygplan, varför det är svårt att hävda någon form av undantag just i detta fall.

Statusrapport för DTO

Publicerad: 10 november, 2017 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 21 december, 2023 av Ann Swedberg

Många är vi som väntar på DTO-skolan (Declared Training Organisation) och vi har länge blivit meddelade att ”det är på gång”. Nu har vi för första gången på länge något konkret att meddela i processen.

I slutet av oktober hölls ett möte i Bryssel för att bl.a. diskutera och rösta om DTO. Regeltexten för DTO har fått några förändringar, vi har inte sett exakt vilka det är men förväntar oss inga större skillnader för oss som brukare från det ursprungliga förslaget.

  •  Förslaget om DTO har, i sin helhet, röstats igenom till allmänflygets favör
  •  Troligtvis kan vi inte starta DTO-skolor innan 8e april 2018, kl 00:01
  •  RF kan komma att leva kvar i en övergångsperiod, dock inte längre än 8e april 2019
  •  Vi kommer inte att bli tvingade till att bli ATO
  •  KSAKs mallar kommer vara klara i tid och läggas ut på www.ksak.se, vi återkommer om det
  •  Transportstyrelsen ser mycket positivt på framtagandet av mallarna vilket kommer underlätta övergången för både oss brukare och Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är proaktiva i frågan, arbetar för lättnader i allmänflyget och vill gärna se en implementering innan den 8e april. Men det är inte möjligt så länge EASA inte har publicerat DTO-regeln. Tyvärr är den processen enbart i händerna på EU och EASA. Det här hindrar såklart inte att flygskolorna börjar kika på mallarna under vintern så att allt är helt klart för övergången den 8e april 2018.

Kort om Annex II-flygplan i skolning: när DTO kommer innebär det också att fler behörigheter blir så kallade EASA-behörigheter. Så som läget är idag innebär det att man inte kan använda ett Annex II-flygplan för att utbilda till en EASA-behörighet. Alla intresseorganisationer och myndigheter(däribland Transportstyrelsen) tycker att detta är helt fel och vill förändra det. Utbildning till sjö-, ava- och bogser-behörighet kommer bli starkt lidande om detta inte möjliggörs. EASA håller just nu emot men påtryckningen är stor från många medlemsländer och organisationer. Vi hoppas på att kunna återkomma med mer info om detta framöver.

Mer information om DTO och skolverksamhet kommer att hållas framför allt på RF-mötet hos Transportstyrelseni Norrköping den 2e december men även på våra regionmöten. Glöm inte att anmäla dig dit om du är utbildningsansvarig.

Kommande regionmöten: Södra regionen är på Malmö Sturup flygplats lördag den 11 november och Östra regionen på Linköpings FK lördag den 9 december.

Har du fler frågor om DTO, skicka dem till Niklas Larsson.

Bli UL-flyglärare 2018!

Publicerad: 8 november, 2017 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 14 november, 2017 av Hans Pålsson

KSAK Motorflygförbund driver Sveriges UL-flygskola genom anslutna klubbar. På flera håll i landet behövs ytterligare UL-flyglärare för att kunna möta tillströmningen av elever. Det finns ett uppdämt behov i alla tre klasserna, UL-A, UL-B och UL gyrokopter. Vi söker därför aspiranter till 2018 års flyginstruktörskurs (FIK) UL. Utbildningen sker i internatform på Ålleberg under tiden 5 – 20 maj 2018.

För dig som vill delta gäller följande;

  • Du ska ha minst 200 motorflygtimmar, varav minst 50 i UL-flygmaskiner av den klass du avser skola (A, B eller gyrokopter).
  • Du får väga max 85 kg
  • Du skaffar intyg från klubben där du vill verka, att man har behov av lärare och att du bedöms vara lämpad
  • Du gör en PC för en UL-kontrollant.

Skriv sedan en ansökan i form av ett vanligt brev där du berättar varför du vill bli flyglärare. Bifoga ditt CV (men inga skolbetyg) och en sammanställning över din flygerfarenhet. Skicka allt till oss före januari månads utgång 2018. Kan vi godkänna din ansökan, kommer du att kallas till uttagningstest i Stockholm. Du kommer bland annat att få visa prov på dina kunskaper i de flygteoretiska ämnena, så kom väl påläst!

Kursavgiften är 45000 kronor inklusive mat, boende och flygning.

Välkommen med din ansökan till  Håkan Ahlström, skolchef UL, KSAK-M, Haukadalsgatan 10, 164 40 Kista. 08-764 60 98.

PPL och segelflyglärare välkomnas!

PPL-FI som önskar bli UL- instruktör börjar med att skaffa UL-bilaga till sitt certifikat. Med minst tio aktuella UL-timmar i flygdagboken kan du därefter bli utcheckad av KSAK-M chefsinstruktör UL. Segelflyglärare med TMG-behörighet behöver, utöver UL-certifikat, komplettera vissa teorikunskaper. Prov ska avläggas i ämnena Luftfartssystemet och Flygoperativa Procedurer samt Färdplanering.

 

Nystart för arbetet för flygfält i Stockholmsområdet

Publicerad: 1 november, 2017 av Hans Pålsson

Tillgången till flygfält för allmänflyget i Stockholm har på senare år inte varit särskilt god. Och frågan har inte varit lätt att arbeta med, ett projekt som bedrevs av Kommunförbundet Stockholms län ledde inte till något resultat. Men, skam den som ger sig. Stockholms flygsportförbund hade nyligen ett uppstartsmöte för att andas liv i frågan, och det ser ut som att ingenting är omöjligt. Läs mer på Flygsport.se!

Flygäventyr #1

Publicerad: 13 oktober, 2017 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 22 oktober, 2017 av Niklas Larsson

Vissa äventyr är större än andra. Nu när vädret inte alltid bjuder på flygning kan det vara roligt att följa med på ett riktigt flygäventyr – jorden runt! Fly Beyond Borders är ett initiativ av en erfaren ”vlogger” Louis Cole och en erfaren pilot Juan-Peter Schulze. Resan i en Cessna Centurion dokumenteras flitigt och framförallt är det filmerna på YouTube som låter oss följa med på en riktig tripp. Rekommenderas en kulen höstdag. Följ projektet på FlyBeyondBorders och på deras YouTube-kanal.

Rapport om haveri med SE-VJN

Publicerad: 30 september, 2017 av Hans Pålsson

Den 17 september i år inträffade ett haveri med gyrokoptern SE-VJN i Drängsjön, Åkersberga. KSAK-M har undersökt haveriet och en sammanfattande rapport från undersökningen finns nu publicerad. Rapporten finns på vår sida för haverirapporter.

KSAK Motorflygförbundet har inget officiellt eller delegerat uppdrag att göra utredningar av haverier på det sätt som Haverikommissionen har. Vi gör undersökningar och bistår vid behov polisen då det ligger i vårt och våra medlemmars intresse att ta lärdom av händelser för att förbättra vårt arbete med flygsäkerheten inom det lätta flyget.

Vid frågor kring haveriundersökningar och KSAKs arbete om flygsäkerhet kontakta kansliet.

SM i precisionsflygning – med fint videoreportage

Publicerad: 27 augusti, 2017 av Hans Pålsson

I helgen hölls SM i precisionsflygning, med Linköpings Flygklubb som värd. Corren uppmärksammade givetvis detta med ett finfint videoreportage, som du ser här. Stort tack till LFK för en fint arrangerad tävling! Resultaten hittar du på våra tävlingssidor.

Motorflygets dag – din chans att prova flygning!

Publicerad: 22 augusti, 2017 av Hans Pålsson

Sista helgen i augusti är som traditionen bjuder Motorflygets dag! Nu har du som är intresserad av att prova på flygning chansen att ta en provtur hos din närmaste flygklubb. Ta chansen att få en inblick i denna fantastiska hobby – via vår lista över landets flygklubbar hittar du enkelt den som ligger närmast!

Flygdokumentär på SVT

Publicerad: 18 augusti, 2017 av Hans Pålsson

Den utmärkta svenska dokumentären om alla möjliga sorters flyg ”Titta jag flyger igen” finns nu tillgänglig på SVT Play.