Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Blackwing krossar motståndet – nytt världsrekord!

Publicerad: 15 april, 2020 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 16 april, 2020 av Hans Pålsson

Igår skrevs flyghistoria i Sverige! Landets stolthet Blackwing har alltid haft höga ambitioner och dessutom uppnått dem. Ett bevis på att flygplanet verkligen är något utöver det vanliga gavs när det tidigare världsrekordet för högsta hastighet över sträcka med ultralätt flygplan fullkomligt pulveriserades – Blackwing nådde häpnadsväckande 393,4 km/h (ca 212 kt) som snittfart på en 15 km lång sträcka som flögs i båda riktningar. Det är drygt 60 km/h (ca 30 kt) mer än tidigare rekord!

Inte nog med detta rekord, man passade även på att flyga en closed circuit på 50 km och även då slogs det gamla rekordet med råge. Blackwing hade en snittfart på 352,9 km/h (ca 190 kt) vilket är nästan 70 km/h (ca 37 kt) mer än tidigare rekord.

Flygplanet som användes var en BW600RG med en Rotax 915is. Kombinationen är under utprovning och får väl beskrivas som ett fartmonster som kräver sin pilot för att tämjas. I det här fallet Niklas Anderberg och Fredrik Lanz, grundare och medarbetare i Blackwing. KSAK gratulerar och ser fram emot kommande äventyr!

Pilotshop: rättelse angående TMA-karta Göteborg

Publicerad: 21 augusti, 2018 av Hans Pålsson

Pilotshop meddelar att det finns ett förtydligande gällande luftrumsstrukturen runt Göteborg. Se bifogad fil. Förtydligandet gäller höjder i TMA-områdena vilka kan missförstås i kartan. Såhär skriver Pilotshop;

”Det har uppdagats att det föreligger större risk för missförstånd gällande höjderna som är utmärkta på svenska TMA-kartan upplaga 2018 inom Göteborg TMA. Nedanstående information gäller för er som använder kartorna TMA 4 eller TMA 16 daterade april 2018. Notera att Göteborg TMA sträcker sig från 1500 ft AMSL till FL95. I de yttre sektorerna ökar botten på Göteborg TMA först upp till 2500 ft AMSL och sedan 4500 ft AMSL. Sektorerna Trollhättan och Såtenäs har båda en botten på 1500 AMSL. Jämför den bifogade horisontella och vertikala skissen för en korrekt bild av de kontrollerade luftrummet Göteborg TMA.

På kartorna TMA 4 och TMA 16 föreligger risk att misstolka höjdmarkeringarna. Exem pelvis är det enkelt att antaga att den inre sektorn har en botten på 2500 ft. Detta är inte korrekt. Den inre sektorn av Göteborg TMA har en botten på 1500 ft. Vi rekommenderar korrigering av era kartor på manuellt vis för att undvika oavsiktliga luftrumsintrång. Texten kommer göras tydligare i nytrycket av TMA-kartorna under våren 2019.”

TMA Gbg, rättelse_aug 2018

Sveriges allmänflyg är avgörande vid skogsbränder – brandflyget behöver lokala flygfält och regionala flygplatser

Publicerad: 11 augusti, 2018 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 4 mars, 2019 av Maria Winkler

Den 2 augusti publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel skriven av företrädare för KSAK Motorflygförbundet och Svenska regionala flygplatser. Syftet var att belysa behovet av flygfält & flygplatser som en viktig del av landets infrastruktur, utifrån de många skogsbränder som härjat i landet under sommaren. Artikeln finns att läsa på SvD här, och i sin helhet nedan.

”Ses som hot – men är avgörande vid bränderna”

Bekämpningen av skogsbränderna i Sverige har haft stor hjälp av flyg och helikopter. Detta hade inte varit möjligt utan de flygklubbar, flygplatser och flygfält som finns runt om i landet. Beslutsfattare måste börja se landets allmänflyg som en viktig resurs vid krissituationer, skriver företrädare för Motorflygförbundet.

Sommaren 2018 kommer att gå till historien som sommaren då Sverige brann. Nyhetsrapporteringen har under hela juli månad dominerats av de skogsbränder som härjar i landet och orsakat skador på skog för åtskilliga hundratals miljoner. Sverige har fått välkommen hjälp av brandbekämpningspersonal från andra länder i Europa, bland annat i form av flygplan för brandsläckning. De har spelat en stor roll i släckningsarbetet och piloterna hyllas som hjältar i medierna.

Dessa flygplan har haft sin bas på några av de mindre flygplatserna i Sverige, bland annat Härjedalen-Sveg och Örebro, där personalen har ställt upp långt över sin normala kapacitet. Vanligen ganska stillsamma veckor på regionala flygplatser har bytts till hektisk aktivitet med service, tankning och samordning av all flygtrafik vilken har spelat en mycket stor roll vid brandbekämpningen.

Många bränder som uppstått i landet har lyckligtvis upptäckts i tid, innan de spridit sig för mycket. De har upptäckts av det så kallade brandflyget, en civil flygverksamhet med lång tradition i Sverige. Brandflyget utförs på uppdrag av länsstyrelserna i olika delar av landet, och de som flyger är privatpiloter i egna eller klubbägda flygplan. Ersättning utgår från länsstyrelsen men enbart för att täcka kostnaden för själva flygningen, brandflygspiloterna flyger på frivillig basis på sin egen fritid. Brandflyget sparar årligen stora summor åt samhället.

Brandflyget hade inte existerat i den utsträckning som det gör idag, om det inte vore för alla de drygt 120 flygklubbar som finns runt om i landet. Att man kan övervaka en så stor del av Sveriges yta beror på att klubbarna har egna flygfält att utgå ifrån, spridda över hela landet och inte enbart nära våra större städer. Piloterna i våra flygklubbar har en unik lokalkännedom om terrängen i området, vilket har stor betydelse för att räddningstjänsten på marken snabbt ska kunna nå rätt plats. Även mindre samhällen såsom Ljusdal har ett eget flygfält som drivs av den lokala flygklubben. Men dessa flygfält är inte ohotade.

Flyg betraktas idag som ett hot mot miljön, vilket även speglas politiskt på alla nivåer i samhället. Flygplatser som drivs i regional regi är ofta viktiga kommunikationsvägar för samhället men kanske inte alltid så lönsamma. En nedläggning betraktas som en enkel besparing för kommunen som ska få budgeten att gå ihop, understött av en statlig politik där flyget utpekas som miljöbov. Tyvärr dras allt flyg över en kam och även allmänflyget i landets flygklubbar, vilka är brandflygets grund, får en släng av sleven. Nedläggningen av flygplatserna i Gävle och Oskarshamn för kommersiell trafik är bara ett par av flera exempel från de senaste åren där klubbflyget kommit i kläm. Så sent som förra året ville kommunpolitiker i Ljusdal offra den lokala flygklubbens flygfält till förmån för annan framtida verksamhet, något som lyckligtvis gick att avstyra.

KSAK Motorflygförbundet organiserar Sveriges motorflygklubbar, av vilka några är baserade på regionala flygplatser, men som oftast driver ett eget flygfält helt ideellt. En stor del av vår verksamhet går ut på att hjälpa våra flygklubbar att få behålla sin verksamhet på det egna flygfältet, när politiska krafter ser förbi flygklubbarnas behov och bara har den kommunala plånboken för ögonen. Vi ser den samhällsnytta som allmänflyget faktiskt utgör, denna sommar tydlig för alla genom både brandflygsövervakning, och den betydelse som de mindre flygplatserna har för att Sverige både ska kunna ta emot hjälp och skydda sina medborgare. Vi vill uppmana politiker på alla nivåer att sluta tänka kortsiktigt gällande våra flygklubbars verksamhet och deras flygfält, och istället inse att verksamheten som bedrivs på våra flygplatser och flygfält gör stor nytta för samhället. Kostnaden för en kommun att ha ett flygfält som drivs av en flygklubb är i stort sett lika med noll, men nyttan som kan komma ut av det är värd många miljoner.

Näringsminister Morgan Johansson har nu sagt att det behövs en utökad beredskap för händelser som denna sommars bränder – fler brandmän, bättre utrustning, och utökat stöd av flygplan och helikoptrar. Glöm då inte bort de platser som dessa behöver, våra flygklubbars flygfält och våra mindre regionala flygplatser! Det är troligen inte sista gången Sverige upplever en sommar som denna. Flygfält och flygplatser är en del av en viktig infrastruktur, den ska vi värna om. Regeringen gör redan en så kallad flygplatsöversyn. Den har fokus på flygplatsernas betydelse för tillgängligheten. När vi nu sett brandflygets och flygplatsernas betydelse i en krissituation, bör regeringens översyn också inkludera flygplatsernas betydelse för krisberedskap och brandbekämpning.

Lars-Christer Andersson, generalsekreterare KSAK Motorflygförbundet

Hans Pålsson, ordförande KSAK Motorflygförbundet

Peter Larsson, vd Svenska regionala flygplatser

Blackwing ”certifierad”!

Publicerad: 26 juni, 2018 av Hans Pålsson

Svenska Blackwing meddelar att man nu är klar med den tyska certifieringen som UL! Det betyder att flygplanet nu kan flygas som UL i Tyskland, och då ligger marknaden öppen för en enkel process för att godkänna flygplanet bland annat i Sverige. Grattis, och bra jobbat, säger vi i KSAK till Blackwing!

Kom till Säve lördag 9 juni – Ta del av EcoFlight – ett initiativ för grönare allmänflyg

Publicerad: 30 maj, 2018 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 4 juni, 2018 av Lars-Christer Andersson

Pipistrel kommer under början av juni att göra en turné med sitt elflygplan i Sverige, och det kommer att visas bland annat på EAAs flyin i Falköping 1-3 juni, Bromma 5 juni samt vid seminariet den 9 juni i samband med Aeroklubben i Göteborgs 100-årsjubileum.

Se filmen – en första introduktion till seminariet på Säve lördag den 9 juni.

EcoFlight är ett samarbete mellan flygklubbar, KSAK, AOPA och EAA. Ett mer miljövänligt flyg, kanske i första hand inom de”Föreningen EcoFlight är en ideell förening bildad av flygklubbar och intresseföreningar för allmänflyg med syfte att driva på utvecklingen av miljövänligt flyg i Sverige”. Tycker du att detta låter intressant ska du bege dig till Göteborg den 9 juni, för seminarier i ämnet och demonstration av Pipistrels eldrivna flygplan Alpha Electro.

t kommersiella flyget, är ämnet för dagen. Men allmänflyget har all möjlighet att delta, och kanske även vara ledande, i utvecklingen. Med EcoFlight vill vi på flera sätt visa både för piloter, flygklubbar och makthavare hur långt utvecklingen redan har kommit inom allmänflyget, och vilka möjligheter som finns framöver.

Besök webbplatsen ecoflight.se, och tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Gyrokopterträff på SVT

Publicerad: 22 maj, 2018 av Hans Pålsson

I helgen arrangerade Skånska gyrokopterklubben sin årliga träff för gyroplan. I år höll man till på Kungsbacka UL-flygklubbs fält i Fjärås. Vädret var fantastiskt och så många hade föranmält närvaro att man var tvungen att tacka nej till ”fastvingade” besökare. Cirka 25 gyroplan kom på besök från Sverige, Danmark och Tyskland. SVT var på besök och uppmärksammade eventet, vilket mynnade ut i ett fint reportage som du ser här. Fint jobbat av alla inblandade!

Årsmötesprotokoll klara

Publicerad: 15 april, 2018 av Hans Pålsson

Protokollen från KSAK och KSAK Motorflygförbunds årsstämmor är klara och finns publicerade tillsammans med alla andra handlingar på sidan för årsstämma 2018.

Enklare att flyga UL till Österrike

Publicerad: 11 april, 2018 av Hans Pålsson

Nu har det blivit enklare att flyga ultralätt till Österrike! Tidigare har det krävts en något omständig tillståndsprocess, men från och med i år sällar sig Österrike till de länder som inte kräver särskilt tillstånd, tillsammans med bland annat Tyskland, Tjeckien och Frankrike. Flygplan ska ha räddningsskärm, 8.33 kHz-radio och PLB/ELT och givetvis följa föreskrifter och vara luftvärdiga. Du hittar uppdaterad info om vad som gäller för flygning med UL i olika länder i skriften MLA Flying in Europe som ges ut av European Microlight Federation.

Ny Teknisk Chef utsedd

Publicerad: 21 februari, 2018 av Hans Pålsson

Vi kan med glädje hälsa Robin Fjellström välkommen till KSAK. Robin kommer att börja hos oss som Teknisk Chef då han efterträder Matti som går i pension den 31 mars.

Robin är en pionjär inom ultralätt flyg och började flyga i slutet av 80-talet. Först blev det häng-och skärmflyg och ganska snart därefter trike. Sedan var det dags att börja segelflyga. Robin har idag sammantaget 5000 timmar. Sedan år 2000 har Robin fungerat som UL-lärare för både UL-A och UL-B. Sedan år 2008 är han besiktningsman för KSAK Motorflygförbund.

Robins flygintresse har fört honom utomlands. Har bland annat varit delaktig i ett pilotprojekt i Centralafrikanska republiken för flyginventering av vilda djur. Robin har även jobbat i Italien med ett arkeologiskt flygprojekt för fotografering med värmekamera över ett område av lämningar från den etruskiska tiden.

Med Robins flygerfarenheter både tekniskt och operativt tillsammans med hans trevliga och positiva attityd så ser vi att han kommer att göra skillnad för UL-flyget.

Varmt välkommen Robin hälsar vännerna på kansliet!

Lars-Christer, Generalsekreterare KSAK & KSAK Motorflygförbund

GS: Svenskt allmänflyg mår bättre än på länge!?

Publicerad: 15 februari, 2018 av Hans Pålsson
Senast ändrad: 26 mars, 2018 av Hans Pålsson

Nu har det gått några månader sen jag tillträdde som GS. Kan bara konstatera att Allmänflygsverige verkar må bra och har alla bästa förutsättningar för att få ett ökat flygande. Inspirerande är att se att Transportstyrelsen arbetar för lättnader i våra regelverk och är närvarande i dialogen om förbättringar och flygsäkerhet.

Under hösten har jag fått bekantat mig med många piloter, medlemmar och flygklubbar. Det har varit inspirerande och givande att få ta del av alla positiva aktiviteter som ni jobbar med i flygklubbarna. Spännande möten har genomförts med Södra, Västra och Östra regionen. Dessutom har vi genomfört Flyglärarseminarium och Motorflygschefskurs – våra viktigaste roller i en flygklubb.

Ni som inte äger era flygfält: fundera på hur ni kan förbättra er dialog med ägaren av flygplatsen. Oftast blir flygklubben och KSAK ’tvåa på bollen’ när flygplatsägaren tar beslutet att lägga ned eller inskränka flygplatsens tillgänglighet. Kan vi bli mer proaktiva än reaktiva i fråga kan vi på ett bättre sätt göra skillnad. Vänta inte med era kontakter, bygg upp en långsiktig relation för att skapa bättre möjligheter till bevarandet av våra flygplatser och flygfält.

2018 kommer att vara ett år med fokus på flygsäkerhet, samverkan och kommunikation. I vår hoppas vi att få träffa flygklubbarna och medlemmarna i Norra Norrland och Södra Norrlands regioner. Tack vare ditt stöd som medlem, hårt jobb av min företrädare, dynamisk styrelse och sist men inte minst nya medlemmar och piloter ser jag med tillförsikt på ett flygande år 2018.

Vännerna på kansliet ser fram emot ett spännande 2018!

Vi på kansliet

Robin Fjellström (tillträdande Teknisk Chef), Håkan, Ulla, Matti, Kia, Tomas och Lars-Christer

 

//Lars-Christer