Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Kanske viktigaste remissen på de närmaste 10 åren

Publicerad: 23 maj, 2023 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 19 juni, 2023 av Ann Swedberg

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

 

Vänligen se till KSAK svar på Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet inlämnat till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tisdag den 23 maj 2023.

Nordvästra Skånes Flygklubb mitt i danskt sjödrama

Publicerad: 1 april, 2022 av Lars-Christer Andersson

Svensk räddningshelikopter fick hjälp av Nordvästra Skånes flygklubb i Höganäs en torsdagskväll i januari.

På Höganäs flygplats var det full aktivitet i samband med insatsen för att rädda besättningen på det norska lastfartyget som hamnade i sjönöd en och en halv mil utanför Kullen en torsdagskväll i januari. Sjöfartsverket ringde till flygklubben som hade tre killar ute på flygplatsen och kunde hjälpa till.

Sedan ett par år tillbaka har flygklubben ett avtal med bland annat Sjöfartsverket för att dess helikoptrar ska kunna tanka i Höganäs. Den helikoptern behövde dock inte sättas in i insatsen. Istället tog sig räddningshelikoptern från Göteborg ut till lastfartyget som fått slagsida och vinschade upp de fem besättningsmännen. Flygklubben har sedan något år utökat sin kapacitet för just tankning av helikopterbränsle. Klubben har nu en tank med 10 000 liter för att kunna ge helikoptrarna bättre service. Trots att Höganäs är en liten flygplats så är vi en del av den viktiga samhällsservicen.

Räddningsinsatsen skedde på danskt vatten, men från danskt håll kom aldrig någon begäran om hjälp av Höganäs.

Läs hela artikeln med Åke Karlsson som är ordförande i Nordvästra Skånes flygklubb på Sjödramat utanför Kullen

 

 

Tålamod – än kan vi inte flyga NLL 600/650kg

Publicerad: 8 april, 2021 av Lars-Christer Andersson

Nya regler för UL-certifikat – när får jag flyga NLL 600/650 kg

Som bekant har vi tillsammans ett stort intresse av att veta hur och när föreskrifterna är klara för att vi ska få flyga Nationella Lätta Flygplan.

Vi ser nu ett behov av förtydligande om vad som gäller. Vi kan inte och får inte flyga förrän TS har implementerat samtliga tre regelverk inom serie PEL, AIR och OPS.
Dvs bara för att föreskrifterna om utbildning och behörigheter träder i kraft den 9 april kan vi inte flyga.
Orsaken är att vi inte kommer att ha godkända flygplan och heller inte klart för vilka operativa regler som kommer att gälla.
Dvs vi har inget godkännande för luftvärdighet (underhåll och reparation) och operation.

TS meddelar att följande planering gäller:

 • Flygcertifikat (serie PEL), träder i kraft den 9 april 2021, som påverkas av,
 • Operativa regler (serie OPS), som förväntas träda i kraft december 2021, samt regler för
 • Fortsatt Luftvärdighet gällande underhåll och reparation (serie AIR), förväntas träda i kraft i december 2021.
 • Initial Luftvärdighet gällande certifiering och konstruktion (serie AIR), har delvis trätt i kraft under januari 2021.

Därmed räknar vi att vi tidigast kan flyga med NLF i december 2021.

Så vi ber er ha tålamod och vänta in samtliga regelverk innan du kan flyga enligt de nya föreskrifterna för Nationella Ultralätta och Lätta Flygplan.

För frågor vänligen kontakta Lars-Christer på 076-131 46 46 alternativt Skolchef eller Teknisk Chef

Haveriundersökning är på gång för SE-VTS och SE-VOH

Publicerad: 2 september, 2020 av Lars-Christer Andersson

Under senaste tiden har vi haft två mycket tragiska haverier. Naturligtvis är det av största vikt att vi utreder dessa händelser både för närstående och för oss som flyger. Statens Haverikommission har avböjt haveriutredning varför KSAK gör undersökning i dessa båda fall. KSAK följer ICAO Annex 13 och dess process vid haveriundersökningar som vi alltid utför vid allvarligare haverier. Det är samma regelverk som Statens Haverikommission arbetar med. I de flesta fall hänvisar vi till Händelserapporter som publiceras på vår hemsida.

KSAK utför haveriundersökningen genom att titta på fakta kring flygplanets tekniska status och konfiguration vid start. Men också utifrån besiktning av vraket och nedslagningsplats, flygväder, vind under flygning och vid olyckstillfället och samtal med vittnen.

Ett haveri inträffade straxt utanför Borås i början av juni och ytterligare ett haveri inträffade utanför Arvika i slutet av augusti. Flygplanet SE-VTS är en Sila 450 och SE-VOH är en Skylane. KSAK arbetar med haveriundersökning för båda flygplanen och vi återkommer så snart respektive undersökning är färdigställd. Vi kommer att publicera utfall av undersökningarna på vår hemsida. Har du frågor undertiden är du välkommen att kontakta Lars-Christer på 076-131 46 46

Brandflyget 2019 – Väl kämpat!

Publicerad: 30 april, 2020 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 4 maj, 2020 av Lars-Christer Andersson

Här kan du läsa mer om MSB redogörelse, flygtid och de olika verksamheterna av bekämpningsmetoder, se till MSB 2019 års rapport HÄR.

Lycka till med brandflygsäsongen 2020!

Dags att förnya flygplansparken?

Publicerad: 14 augusti, 2019 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 13 september, 2019 av Lars-Christer Andersson

Nu kan KSAK anslutna flygklubbar söka flygplansfinansiering.

Räntan som erbjuds ligger runt 5%. Löptid för lånet kommer att bedömas från fall till fall.

Fyll i er intresseanmälan HÄR så kommer vi att återkoppla till er.

Då vi precis har påbörjat samarbetet uppskattas din synpunkter och förbättringsåtgärder

Vid frågor kontakta Lars-Christer Andersson 076-131 46 46 eller på lars-christer@ksak.se

Är du vår vikarie för kommunikation och marknadsföring?

Publicerad: 6 augusti, 2019 av Lars-Christer Andersson

Vi behöver en vikarie för Maria – vår kommunikatör!

Är du intresserad av att göra skillnad för allmänflyget och brinner för marknadsföring och kommunikation? Preliminärt från 1 november 2019 till 31 juli 2020. Mejla eller ring till mig, Lars-Christer, lars-christer@ksak.se eller 076-131 46 46, så kan jag berätta mer om vikariatet och tjänsten.

Var med i Inter Hannover fototävling 2018

Publicerad: 11 september, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 13 september, 2018 av Maria Winkler

FOTOTÄVLING!

Det är åter dags för Inter Hannovers och Flygrevyns fototävling. Tema denna gång är allmänflyg. Vi vill alltså att motiven har anknytning till det småskaliga flygandet i klubbar, fly-inn, uppvisningar och tävlingar m.m. Låt fantasin och skaparglädjen flyga fritt.

CHECKLISTA:
• Bidragen ska vara insända senast den 25 september
• Bilderna ska vara högupplösta, minst 1,5 mb
• Bidragen skickas till: flygfoto@inter-hannover.com
• Max ett foto per mail
• Max fem bidrag per person

DEBRIEFING:
1:a pris: Publicering i Flygrevyn tillsammans med en helårsprenumeration på tidningen. Dessutom ett presentkort på fotoutrustning värt 1 000 kr

2:a – 4:e pris: Publicering i Flygrevyn tillsammans med en helårsprenumeration på tidningen

Juryn består av Anders Carlsson – Flygrevyn, Henrik Svensson – Segelflygförbundet, Lars-Christer Andersson –
KSAK, Kenneth Sandberg – EAA och Robert Jansson – Inter Hannover.

Lycka till önskar vännerna på kansliet!

Nytt Basic Regulation ger bättre förutsättningar för allmänflyget!

Publicerad: 26 augusti, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 10 oktober, 2018 av Maria Winkler

Europaparlamentet har tillsammans med EU-rådet antagit en ny grundförordning Basic Regulation (nedan BR) för civil luftfart. Se HÄR

Den 22 augusti 2018 offentliggjordes EU:s nya grundläggande luftfartsförordning. Under de närmaste två åren kan allmänflyget förvänta sig bättre villkor. Bl.a. lättnader i regelverk, handhavande och ägande av flygplan då regelverket är blir mer allmänflyg- och flygsports vänligare än den tidigare.

Efter en fyraårig process har EU fått ett nytt ”luftfartstillstånd” som gäller för alla länder i EES. BR träder i kraft den 11 september i EU, medan introduktionen till svensk lag förväntas ta minst ett halvt år. Transportstyrelsen (nedan TS) arbetar nu med att harmonisera BR till våra svenska förhållanden där de flesta anpassningar i Sverige blir genom TSFS (Transportstyrelsens föreskrifter).

En av de viktigare förbättringspunkterna är att den nya förordningen medför att EASA föreslår förbättrade regler för allmänflyget inom alla områden som påverkar segmentet inom två år (artikel 140 nr. 3).

Startskottet för detta förbättringsarbete är EASAs kommande  säkerhetskonferens i början av november i Wien. Där kommer KSAK med övriga europeiska länders företrädare få möjlighet att diskutera ramarna kring BR med den europeiska luftfartsmyndigheten, EASA. Den nya grundförordningen är också mer öppen än den gamla, eftersom ett tidigare antal absoluta krav har avslagits.

Ökad vikt för UL, är ett fokusområde för KSAK för att säkerställa en mer realistisk ram för att uppnå nya UL vikter. I artikel 2.3 införs nu möjligheten för varje medlemsstat att öka UL på 472,5 kg (för tvåsitsflygplan som startar och landar på land för tvåvägs landning och landning) till 600 kg. Motsvarande gränsvärde för UL sjöflygplan ökar till 650 kg.

Följande steg behöver vara på plats innan ökningen av maxvikten kan ske i Sverige:

 1. TS behöver genomföra förordningarna och meddela EASA att de kommer att använda opt-out alternativet.
 2. TS behöver revidera ULs regelverk (Annex II) B 2-5, BSL D 4-8 och de nationella föreskrifterna för UL i TSFS.
 3. KSAK och TS behöver revidera säkerhetssystemet.

TS arbetar redan med punkt 3 på denna lista, och myndigheterna har fått förslag till översyn av UL föreskrifter.

När regelverket kommer att vara implementerat i Sverige är oklart. Men TS arbetar för att BR kommer att vara på plats första kvartalet nästa år. Alla signaler från myndigheterna visar att Sverige kommer att använda sig av ”opt-out”, men slutliga beslut är inte fattat.

Drones (Drönare) blir gemensamt reglerade. Ett område där EU får större kontroll är drönarsegmentet. EU-kommissionen har befogenhet att reglera obemannad luftfart, men det finns utrymme för att modellflygning fortsätter inom nationella gränser som tidigare.

Sedan i våras har KSAK och TS påbörjat samverkan kring UL 600kg och regelförändringar vid ett godkännande. Arbetet fortsätter under hösten och vi återkommer löpande med uppdateringar.

Med hälsningar från kansliet

Lars-Christer

076-131 46 46

DTO är klubbat och klart!

Publicerad: 22 augusti, 2018 av Lars-Christer Andersson
Senast ändrad: 21 december, 2023 av Ann Swedberg

Sommarlovet är över, dags att börja pilotskolan!

Häromdagen publicerade EU de nya reglerna för DTO, den nya förordningen heter 2018/1119 och kan hittas HÄR i EUs officiella tidning.

Som brukligt är med EU-regler så träder reglerna i kraft först 20 dagar efter att de publicerats. Det innebär att vi kan börja flyga i våra DTOn från och med måndagen den 3 september, men ni kan redan idag skapa era deklarationer och ta en titt på dokumentationen.

Vi har nu också provkört funktionen på hemsidan och den fungerar bra så välkommen in för att deklarera! Du ansöker HÄR

Några snabba frågor och svar:

 • Vi skolar idag i ett RF, när måste vi senast byta till DTO?
  • Ni kan fortsätta till den 7e april 2019 med ert RF innan ni måste byta till DTO(eller ATO)
 • Vad gör vi med vårt RF när vi ska byta till DTO?
  • I samband med att ni mailar in deklarationen för DTO så skriver ni också att ni avser att avsluta ert nuvarande skoltillstånd, det ska göras av den som är utbildningsansvarig i RF
 • Bör vi bli DTO nu direkt trots att vi kan köra vidare med RF?
  • Såvida ni inte avser att ta in nya flygplanstyper eller andra utbildningar/kurser i er skola så kan ni köra vidare med RF till april om ni vill, men det bästa är kanske att göra skiftet tidigare så det blir av i god tid
 • Vad händer med de aktiva elever som vi har idag?
  • Dokumentation för DTO är mer eller mindre samma som för RF så ni kan ha kvar samma ”elevmappar” och fortsätta med dem, troligtvis kommer ni att fortsätta i samma PEXO-system också
 • Vi använder inte myWeblog, hur ska vi göra?
  • Om ni inte vill använda myWeblog så behöver ni hitta ett annat system för att sköta era händelserapporter. Eftersom de flesta flygskolor redan idag använder myWeblog har vi rekommenderat deras rapporteringssystem som heter IRS och finns hos användarna redan idag. Ni behöver också utforma en ny säkerhetspolicy och klistra in i dokumentationen.
 • Fler frågor?

Vänliga hälsningar från kansliet

Lars-Christer Andersson