Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Allmänflyget och drönarverksamheten

Publicerad: 15 juni, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 8 juli, 2020 av Lars-Christer Andersson

Påverkan på flygsäkerhet och rätten till luftrummet

Om vi inte kan samverka mellan olika luftfartygsintressen kommer den kommersiella drönar-verksamheten utgöra ett långsiktigt hot mot vårt allmänflyg. Men det finns även en kortsiktig utmaning vilket vi kan konstatera utifrån de nya restriktionsområden som kontinuerligt görs över våra mindre flygplatser och flygfält. KSAK ser ett stort behov av att få myndigheterna att synkronisera och samverka mellan de två olika luftfartygskategorierna, flyget och drönarna, och deras olika användningsområden. Idag upplever vi att flyget och drönarna lever parallellt utan någon samverkan. Allt ifrån hur luftrummet används till hur vi ser varandra (see and avoid), separeras och hur vi kommunicerar mellan de olika luftfartygskategorierna.

Restriktionsområde utan verksamhet – orimligt

Vid ett flertal tillfällen under de senaste månaderna, men också under åren, har våra medlemmar uppmärksammat att det upprättats omfattande restriktionsområden under längre tid, först och främst i samband med drönarverksamhet men även för andra behov av restriktionsområden. Vi kan även se att ett restriktionsområde kan vara blockerat trots att det inte råder någon verksamhet i området.

Det är orimligt att områden blockeras för allmänflyget (GA-flyget, kommersiella flyget eller blåljusflyget) oavsett om vi flyger i ett flygplan, luftballong, segelflygplan eller helikopter som inte omfattas av angivna undantag i AIP SUP.

Allmänflyget (GA-flyget) har stor förståelse för att restriktionsområden behöver upprättas, i tid och otid, oavsett om det är militären, polisen eller om det är en verksamhet med drönare som behöver ett säkrat område.

Men det är inte rimligt att luftrummet ska blockeras och omöjliggöra annan flygverksamhet under så lång tid som det nu råder i de ”nya” temporära restriktionsområdena. Kan det vara rimligt att kräva av Transportstyrelsen att tillfälliga restriktionsområden endast kan ges tillstånd över t ex. 22 timmar vartefter en ny ansökan ska beviljas?

Ambitionen måste vara samverkan

Ambitionsnivån från samtliga inblandade parter, myndigheter och allmänflyget (via sina intresseorganisationer) måste vara att vi ska samverka och samråda i ett gemensamt luftrum. Ett luftrum kan inte i framtiden vara berättigad till den som kan betala (läs kommersiella drönarverksamhetens resurser vs flygklubbens som är en föreningsverksamhet). Det måste gå att lösa på ett smidigare sätt. Givet att vi beaktar gemensamma regelverk och flygsäkerhet.

För våra medlemmars (120 flygklubbar och 4 200 personer) räkning och allmänflyget kommer KSAK att tillskriva myndigheterna med fokus på den nya typen av restriktionsområden och dess påverkan på flygsäkerhet och möjligheten av tillträde. KSAK har under maj och juni samlat in underlag från våra flygklubbar som har utsatts för drönarrestriktionsområden. Flygplatser som har berörts är bl. a Gagnef, Tierp, Siljansnäs, Gävle m.fl.

KSAK för även en dialog med Segelflygförbundet och FFK i detta ärende. Anledningen till samverkan är att KSAK med våra övriga allmänflygorganisationer ska kunna få starkare genomslagskraft gentemot Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Har du eller din flygklubb medskick till kansliet i detta ärende uppskattas ett mejl till lars-christer@ksak.se En formell skrivelse skickas in under juni till berörda parter. Välkommen med dina synpunkter!

Drönarna är här för att stanna och vi välkomnar dom i lufthavet!

Tillgängliga flyglärare

Publicerad: 15 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Flera hörsammade vårt upprop efter flyglärare för att råda bot på bristen av flyglärare.  Här är några namn med kontaktuppgifter.

 

Daniel Karlsson, stenbinga@hotmail.com   +46708961904, Hemmaort: Ronneby.

Behörigheter för: UL, LAPL, PPL, mörker och ava.

 

Douglas Scherdin, douglas.scherdin@gmail.com, +46707450006, Hemmaort: Sigtuna.

Behörigheter för: FI (r ),  mörker, PPL Teori.

 

John Burman, dedsi72@gmail.com, +46768770092, Hemmaort: Västerås.

Behörigheter för:  grundskolning PPL och LAPL.

Värd för SM 2020 efterlyses

Publicerad: 15 juni, 2020 av Gunilla Dufour

KSAK-M söker en klubb som vill vara värd för SM-tävlingarna i Precisionsflyg och Civil Flygfemkamp (CFFK) 2020. I Precisionsflyg ingår momenten färdberäkning, kartpreparering, navigationsflygning, spaning och precisionslandning.  I Civil Flygfemkamp tillkommer momenten bröstsim, punkt-orientering och terränglöpning.

Eftersom FSF inte sanktionerar några nationella mästerskap före den 15/7 så siktar vi på att evenemanget kommer att gå av stapeln någon gång under augusti månad.  Därför vill vi så snart som möjligt få kontakt med en klubb som kan tänka sig stå som värdklubb för dessa SM.

Vad innebär det att vara värdklubb? Klubben tar hand om marktjänsten d.v.s. hjälper till att arrangera boende för tävlande och centraltävlingsledning, ordnar med försäljning av fika och mat, ställer upp med lokaler och funktionärer samt hjälper oss kontakta den lokala orienteringsklubben och simhallen.

Vad gör KSAK-M?  KSAK-M sköter tävlingarna, lägger navigationsbanor, ordnar/markerar landningsstråk med hjälp av klubben, sköter sekretariat, tävlingsmaterial o.s.v.

Vad kan klubben tjäna på detta? Försäljning av mat, fika och kioskvaror och uthyrning av övernattningsrum o.d.

Hur går tävlingarna till? Läs vidare på www.ksak.se under Tävlingsflyg.

Är din klubb intresserad?  Kontakta då Håkan Carlsson hkan.carlsson@telia.com eller ring honom på +46070 55 95 822.

Nationaldagsflygning

Publicerad: 4 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Team 50 (en uppvisningsgrupp med piloter och veteranflygplan som en gång tjänstgjort i Flygvapnet) kommer på nationaldagen att genomföra en defileringsflygning runt Mälardalen och Stockholm. Den genomförs för att hedra alla Corona-offer i Sverige och samtidigt visa ödmjukhet och uppskattning till alla som sliter inom svensk sjukvård. Se HÄR

Det blir en klassisk passage av Flygvapnets monument på Karlaplan kl. 13.00. Rutten i sin helhet är preliminärt Västerås – Enköping – Uppsala – Arlanda – Stockholm – Skå Edeby – Strängnäs – Eskilstuna – Kvicksund – Västerås på en höjd av 500 meter.

Team 50 består av 5 st Saab Sk50 Safir. Arrangemanget sker tillsammans med Warbirds of Sweden i Göteborg.

Dags att skaffa sjöflygbehörighet?

Publicerad: 28 maj, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 2 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Nu när sommaren nalkas, kan det vara härligt att vara oberoende av flygfält och istället kunna landa på vatten i vårt fantastiska vattenrika land.

Här följer en lista på samtliga KSAK PPL flygskolor som utbildar sjöflygare:

  • Luleå-Boden Flygklubb, Box 98, 971 04 LULEÅ, Tel: 0920-125 23, Tel: 070-512 16 96, Mob: 070-558 79 12, Epost: skolning@lbfk.com
  • Kiruna Flygklubb, c/o Jan-Olov Nilsson, Duvvägen 8, 981 37 KIRUNA, Epost: kfkskol@gmail.com
  • Täby Sjöflygklubb, Pontongränd 9, 183 62 TÄBY, Tel: 070-563 22 00, Epost: kontakt@tsk.nu
  • Östra Sörmlands Flygklubb, Box 78, 646 21 GNESTA, Tel: 0158-312 12, Epost: info@osfk.se
  • Lapplands flygsällskap, Byvägen 25, 920 73 Gargnäs, Tuna Aero AB, c/o Daniel Eggertz, Morbygden 37, 791 94 FALUN, Tel: 023-661 03 00, Mob: 070-428 4710, Epost: info@tunaaero.se

Flygskolor som utbildar till UL-sjöbehörighet.

Så tveka inte – kontakta någon av klubbarna och skaffa dig en ny erfarenhet – sjöflygbehörighet.

 

 

KSAK-M och KSAKs digitala årsstämmor

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

De digitala årsstämmorna gick av stapeln som planerat den 5, 7 och 11 maj med ett drygt 30-tal deltagare vid varje tillfälle.

De digitala verktygen Microsoft Teams och VoteIT fungerade väl även om det krävdes lite förarbete och tester hos var och en som deltog. Men med facit i efterhand kan vi notera att samtliga delegater hade god vana av digitala möten, snyggt jobbat! I stort sett hade vi inga tekniska problem. Likväl var avsaknaden av det personliga mötet påtagligt.

Här syns delar av årsstämmopresidiet  – från vänster Niklas Larsson, styrelseledamot, Gunilla Dufour, kommunikatör på KSAK-kansliet samt Hans Pålsson, styrelseordförande.

Valberedningens förslag lades till grund för beslut. Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslut gjordes genom röstning med majoritet för bifall för samtliga poster nedan. Stämman valde därefter enligt nedan:

Ordförande för ett år: 

Hans Pålsson                                Styrelseordförande                      Omval

Ledamöter:

Håkan Carlsson                            Ledamot                                        Omval 2 år

Hans Dunder                                Ledamot                                        Omval 2 år

Niklas Larsson                              Ledamot                                        Omval 2 år

Kristoffer Karlsson                       Ledamot                                        Nyval 2 år

Karl-Ivar Karlsson                        Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Henry Lindholm                           Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Sven E Andersson                        Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Sören Bergmark                           Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Göran Berséus                              Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Här ses en glad mötes- och styrelseordförande Hans Pålsson samt Lars-Christer Andersson, generalsekreterare.

Protokollet från årsstämmorna kommer att publiceras på ksak.se inom kort.

 

 

Transportstyrelsen fryser avgifterna för flygbranschen nästa år

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av avgifterna för att säkerställa balans mellan intäkter och kostnader. Förslagen på ändrade avgifter brukar skickas ut på remiss i juni.

Med anledning av covid-19 och det mycket svåra läge pandemin medför i samhället, har Transportstyrelsen beslutat att inte göra några avgiftsförändringar för 2021, med få undantag. Och dessa undantag avser vägtrafikregistret och sjöfartsavgifter.

Frysta avgifter kommer att leda till underskott men dessa bedömer man får hanteras senare. De bedömer att det är viktigare att Transportstyrelsen vidtar de åtgärder som underlättar för branschen här och nu.

Transportstyrelsen vill här visa att de är medvetna om att rådande situation är ytterst bekymmersam för branscher och aktörer inom transportnäringen. Genom att avstå från att höja sina avgifter vill de underlätta i det hårt ansträngda läge där många företag befinner sig.

HÄR kan du läsa mer om olika konkreta åtgärder myndigheten har vidtagit.   

”Staten måste ta större ansvar för de regionala flygplatserna”

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Så skriver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – före detta Sveriges Kommuner och Landsting – i sin hemställan om statligt stöd till de regionala flygplatserna.

I en hemställan till regeringen kräver SKR att staten beslutar om ett riktat ekonomiskt stöd till alla icke-statliga flygplatser för att täcka det driftsunderskott som uppstått på grund av pandemin. De regionala flygplatserna räknar med ett underskott på ca 275 mkr som direkt följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatserna nu att stängas på grund av bristande ekonomi.

Läs mer HÄR

Motorflygarna Uppsala FK behöver hyra ett flygplan i sommar

Publicerad: 14 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Inför sommaren behöver Motorflygarna Uppsala FK hyra ett flygplan – antingen en C172 eller en Pa28. Har din klubb eller någon du känner ett plan som inte utnyttjas till fullo, så hör av dig till Michael Jester, motorflygchef och flygskolerepresentant på Motorflygarna Uppsala FK. Du når honom direkt via m.jester@telia.com eller 070-620 90 75.

Ansökan om kompensation för corona – senast 15 maj

Publicerad: 11 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Genom KSAK-flygklubbarnas anslutning till Riksidrottsförbundet genom Flygsport, är varje flygklubb berättigad till att söka ekonomiskt stöd för förlorade intäkter eller merkostnader under perioden 12 mars till 30 juni på grund av corononakrisen.

Läs mer HÄR . Ansökan gör du på IdrottOnline – men observera att ansökan måste vara inne senast den 15 maj.