Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Tillgängliga flyglärare

Publicerad: 15 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Flera hörsammade vårt upprop efter flyglärare för att råda bot på bristen av flyglärare.  Här är några namn med kontaktuppgifter.

 

Daniel Karlsson, stenbinga@hotmail.com   +46708961904, Hemmaort: Ronneby.

Behörigheter för: UL, LAPL, PPL, mörker och ava.

 

Douglas Scherdin, douglas.scherdin@gmail.com, +46707450006, Hemmaort: Sigtuna.

Behörigheter för: FI (r ),  mörker, PPL Teori.

 

John Burman, dedsi72@gmail.com, +46768770092, Hemmaort: Västerås.

Behörigheter för:  grundskolning PPL och LAPL.

Värd för SM 2020 efterlyses

Publicerad: 15 juni, 2020 av Gunilla Dufour

KSAK-M söker en klubb som vill vara värd för SM-tävlingarna i Precisionsflyg och Civil Flygfemkamp (CFFK) 2020. I Precisionsflyg ingår momenten färdberäkning, kartpreparering, navigationsflygning, spaning och precisionslandning.  I Civil Flygfemkamp tillkommer momenten bröstsim, punkt-orientering och terränglöpning.

Eftersom FSF inte sanktionerar några nationella mästerskap före den 15/7 så siktar vi på att evenemanget kommer att gå av stapeln någon gång under augusti månad.  Därför vill vi så snart som möjligt få kontakt med en klubb som kan tänka sig stå som värdklubb för dessa SM.

Vad innebär det att vara värdklubb? Klubben tar hand om marktjänsten d.v.s. hjälper till att arrangera boende för tävlande och centraltävlingsledning, ordnar med försäljning av fika och mat, ställer upp med lokaler och funktionärer samt hjälper oss kontakta den lokala orienteringsklubben och simhallen.

Vad gör KSAK-M?  KSAK-M sköter tävlingarna, lägger navigationsbanor, ordnar/markerar landningsstråk med hjälp av klubben, sköter sekretariat, tävlingsmaterial o.s.v.

Vad kan klubben tjäna på detta? Försäljning av mat, fika och kioskvaror och uthyrning av övernattningsrum o.d.

Hur går tävlingarna till? Läs vidare på www.ksak.se under Tävlingsflyg.

Är din klubb intresserad?  Kontakta då Håkan Carlsson hkan.carlsson@telia.com eller ring honom på +46070 55 95 822.

Nationaldagsflygning

Publicerad: 4 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Team 50 (en uppvisningsgrupp med piloter och veteranflygplan som en gång tjänstgjort i Flygvapnet) kommer på nationaldagen att genomföra en defileringsflygning runt Mälardalen och Stockholm. Den genomförs för att hedra alla Corona-offer i Sverige och samtidigt visa ödmjukhet och uppskattning till alla som sliter inom svensk sjukvård. Se HÄR

Det blir en klassisk passage av Flygvapnets monument på Karlaplan kl. 13.00. Rutten i sin helhet är preliminärt Västerås – Enköping – Uppsala – Arlanda – Stockholm – Skå Edeby – Strängnäs – Eskilstuna – Kvicksund – Västerås på en höjd av 500 meter.

Team 50 består av 5 st Saab Sk50 Safir. Arrangemanget sker tillsammans med Warbirds of Sweden i Göteborg.

Dags att skaffa sjöflygbehörighet?

Publicerad: 28 maj, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 2 juni, 2020 av Gunilla Dufour

Nu när sommaren nalkas, kan det vara härligt att vara oberoende av flygfält och istället kunna landa på vatten i vårt fantastiska vattenrika land.

Här följer en lista på samtliga KSAK PPL flygskolor som utbildar sjöflygare:

  • Luleå-Boden Flygklubb, Box 98, 971 04 LULEÅ, Tel: 0920-125 23, Tel: 070-512 16 96, Mob: 070-558 79 12, Epost: skolning@lbfk.com
  • Kiruna Flygklubb, c/o Jan-Olov Nilsson, Duvvägen 8, 981 37 KIRUNA, Epost: kfkskol@gmail.com
  • Täby Sjöflygklubb, Pontongränd 9, 183 62 TÄBY, Tel: 070-563 22 00, Epost: kontakt@tsk.nu
  • Östra Sörmlands Flygklubb, Box 78, 646 21 GNESTA, Tel: 0158-312 12, Epost: info@osfk.se
  • Lapplands flygsällskap, Byvägen 25, 920 73 Gargnäs, Tuna Aero AB, c/o Daniel Eggertz, Morbygden 37, 791 94 FALUN, Tel: 023-661 03 00, Mob: 070-428 4710, Epost: info@tunaaero.se

Flygskolor som utbildar till UL-sjöbehörighet.

Så tveka inte – kontakta någon av klubbarna och skaffa dig en ny erfarenhet – sjöflygbehörighet.

 

 

KSAK-M och KSAKs digitala årsstämmor

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

De digitala årsstämmorna gick av stapeln som planerat den 5, 7 och 11 maj med ett drygt 30-tal deltagare vid varje tillfälle.

De digitala verktygen Microsoft Teams och VoteIT fungerade väl även om det krävdes lite förarbete och tester hos var och en som deltog. Men med facit i efterhand kan vi notera att samtliga delegater hade god vana av digitala möten, snyggt jobbat! I stort sett hade vi inga tekniska problem. Likväl var avsaknaden av det personliga mötet påtagligt.

Här syns delar av årsstämmopresidiet  – från vänster Niklas Larsson, styrelseledamot, Gunilla Dufour, kommunikatör på KSAK-kansliet samt Hans Pålsson, styrelseordförande.

Valberedningens förslag lades till grund för beslut. Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslut gjordes genom röstning med majoritet för bifall för samtliga poster nedan. Stämman valde därefter enligt nedan:

Ordförande för ett år: 

Hans Pålsson                                Styrelseordförande                      Omval

Ledamöter:

Håkan Carlsson                            Ledamot                                        Omval 2 år

Hans Dunder                                Ledamot                                        Omval 2 år

Niklas Larsson                              Ledamot                                        Omval 2 år

Kristoffer Karlsson                       Ledamot                                        Nyval 2 år

Karl-Ivar Karlsson                        Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Henry Lindholm                           Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Sven E Andersson                        Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Sören Bergmark                           Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Göran Berséus                              Ledamot                                        Tidigare vald till stämman 2020

Här ses en glad mötes- och styrelseordförande Hans Pålsson samt Lars-Christer Andersson, generalsekreterare.

Protokollet från årsstämmorna kommer att publiceras på ksak.se inom kort.

 

 

Transportstyrelsen fryser avgifterna för flygbranschen nästa år

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av avgifterna för att säkerställa balans mellan intäkter och kostnader. Förslagen på ändrade avgifter brukar skickas ut på remiss i juni.

Med anledning av covid-19 och det mycket svåra läge pandemin medför i samhället, har Transportstyrelsen beslutat att inte göra några avgiftsförändringar för 2021, med få undantag. Och dessa undantag avser vägtrafikregistret och sjöfartsavgifter.

Frysta avgifter kommer att leda till underskott men dessa bedömer man får hanteras senare. De bedömer att det är viktigare att Transportstyrelsen vidtar de åtgärder som underlättar för branschen här och nu.

Transportstyrelsen vill här visa att de är medvetna om att rådande situation är ytterst bekymmersam för branscher och aktörer inom transportnäringen. Genom att avstå från att höja sina avgifter vill de underlätta i det hårt ansträngda läge där många företag befinner sig.

HÄR kan du läsa mer om olika konkreta åtgärder myndigheten har vidtagit.   

”Staten måste ta större ansvar för de regionala flygplatserna”

Publicerad: 20 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Så skriver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – före detta Sveriges Kommuner och Landsting – i sin hemställan om statligt stöd till de regionala flygplatserna.

I en hemställan till regeringen kräver SKR att staten beslutar om ett riktat ekonomiskt stöd till alla icke-statliga flygplatser för att täcka det driftsunderskott som uppstått på grund av pandemin. De regionala flygplatserna räknar med ett underskott på ca 275 mkr som direkt följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatserna nu att stängas på grund av bristande ekonomi.

Läs mer HÄR

Motorflygarna Uppsala FK behöver hyra ett flygplan i sommar

Publicerad: 14 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Inför sommaren behöver Motorflygarna Uppsala FK hyra ett flygplan – antingen en C172 eller en Pa28. Har din klubb eller någon du känner ett plan som inte utnyttjas till fullo, så hör av dig till Michael Jester, motorflygchef och flygskolerepresentant på Motorflygarna Uppsala FK. Du når honom direkt via m.jester@telia.com eller 070-620 90 75.

Ansökan om kompensation för corona – senast 15 maj

Publicerad: 11 maj, 2020 av Gunilla Dufour

Genom KSAK-flygklubbarnas anslutning till Riksidrottsförbundet genom Flygsport, är varje flygklubb berättigad till att söka ekonomiskt stöd för förlorade intäkter eller merkostnader under perioden 12 mars till 30 juni på grund av corononakrisen.

Läs mer HÄR . Ansökan gör du på IdrottOnline – men observera att ansökan måste vara inne senast den 15 maj.

Positiva besked – Fortsatt flygning efter UL-certifikat-uppflygning

Publicerad: 29 april, 2020 av Gunilla Dufour
Senast ändrad: 7 oktober, 2020 av Sofia Jonsson

Det tar ju alltid en viss tid efter det att uppflygningen är över och ansökan gått iväg via KSAK till Transportstyrelsen. Huvudsakligen är det tiden för registerkontrollen som kan dra ut på tiden. Denna kontroll görs efter att ansökan inkommit till TS.

Det finns dock en möjlighet att en nybliven pilot ska kunna få fortsätta flyga efter uppflygningen, i väntan på sitt UL-certifikat. I den lokala flygklubben (inom UL-skolans regi) så kan den ny-examinerade piloten kvarstå som elev. Piloten kan då få fortsätta flyga EK, under en instruktörs eller lärares övervakning.

EK-flygningen kan då försiggå på samma villkor som EK-flygningen gjort under utbildningen. Den flygtid som nu byggs upp, kan tillgodoräknas till den tid som behövs efter utbildningen för att sedan, då certifikatet väl kommer, man ska uppfylla tidskravet för att få ta med sig en passagerare.

Skriv ut och fyll i EK-Bevis HÄR