Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Sparbanken Nord säkrar brandflyget i norr – genom ett sponsorskap

Publicerad: 1 juli, 2021 av Emilie Larsson

Flygklubben Nordvingen och Gellivare Flygsällskap kan nu göra de investeringar som krävs för att fortsätta som uppdragsflyg. Genom att Sparbanken Nord via sitt samhällsengagemang* satsar totalt 600 000 kr säkras verksamheten med krisberedskap och brandbevakning.

— Det här är två föreningar som tar ett stort ansvar när det gäller krisberedskap i vårt län, inklusive den viktiga skogsbrandsbevakningen, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet och samhälle på Sparbanken Nord. Det känns viktigt att stötta den verksamheten, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

För att möta myndigheternas krav gällande uppdragsflygplan stod båda klubbarna inför stora kostnader för motorbyte alternativt flygplansbyte. Pandemin har drabbat ekonomin även för flygklubbarna, och det dystra alternativet skulle vara att inte kunna ta på sig uppdrag längre.

— Vi är väldigt stolta över de insatser våra medlemmar helt ideellt gör för länet när det gäller brandflyg och annan beredskap, säger Thomas Wettainen från Flygklubben Nordvingen. Stödet från Sparbanken Nord gör att vi nu kan göra de investeringar som krävs för att fortsätta vår uppdragsverksamhet.

Flyginsatsgrupperna under Frivilliga Flygkåren är i beredskap dygnet runt, året om. De rycker ut på eftersök av försvunna personer, kraftledningskontroller efter stormar och trafikövervakning. Därtill kommer det viktiga brandflyget. Många stora skogsbränder har kunnat undvikas tack vare att brandflyget har upptäckt dem i tid. Därigenom har stora värden säkrats för skogsägare och den skogsnära industrin men också de naturvärden som är viktiga ur hållbarhetssynpunkt då skogen binder koldioxid. Viktigt både för oss som bor här och för besöksnäringen.

Uppdragsgivare för länets brandflyg är Länsstyrelsen, och insatserna beordras av räddningstjänsten utifrån SMHI:s brandriskprognos. Det finns tre övervakningsområden, s.k. brandslingor, i Norrbotten där flygklubben Nordvingen, med stöd av Gellivare flygsällskap, ansvarar för den norra slingan som går över kommunerna Gällivare, Pajala, Jokkmokk och Kiruna. Luleå/Boden flygklubb i samarbete med Piteå flygklubb ansvarar för den östra och södra slingan. Sparbanken Nord har sedan tidigare ett samarbete med Luleå/Boden flygklubb.

— Genom det här samarbetet är vi med och tar ansvar för brandflyg och krisberedskap i hela vårt län, det känns riktigt bra, säger Jörgen Svonni, Regionchef Norra, Sparbanken Nord. Det är våra kunder och vårt samhällsengagemang som möjliggör detta.

Frågan om brandflyg är högaktuell då det redan nu varit tillbud både i Norrbotten och i södra Sverige, och Jörgen vill passa på att hylla det arbete som samtliga flygklubbar utför för alla oss som bor och verkar här.

— Det allra viktigaste är att lyfta det arbete som utförs av ideella krafter över hela vårt län. De är verkligen vardagshjältar som förtjänar all vår uppskattning, avslutar Jörgen.

* Beslutet är en samfinansiering av Sparbanken Nords utskott för samhällsengagemang i Gällivare, Kiruna och Pajala samt Sparbanken Nords stiftelse för näringsliv i Jokkmokk.

Vill du komma i kontakt med som ligger bakom sponsorskapet hör av dig till oss på kansilet.

Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I

Publicerad: 1 juli, 2021 av Emilie Larsson

För dig som flyger Annex I flygplan (ej gällande för EASA och NUF/NLF luftfartyg) tänk på att du i framtiden kommer att behöva en bilaga för dina behörigheter. Den 8 december 2020 trädde föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis i kraft.

Dessa ändringar innebär att en innehavare som flyger bilaga I luftfartyg även måste inneha en bilaga utfärdad av Transportstyrelsen, där dessa luftfartyg ska framgå med giltighetstid. Dessa har tidigare behövt framgå i flygdagboken. Bilagan utfärdas med en giltighetstid på 10 år, men behörigheterna ska följa samma giltighetstider som framgår i förordning (EU) nr 1178/2011, kommissionens förordning (EU) 2018/395 eller kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 och följa samma krav vid utökningar, förlängningar eller förnyelser av behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I.

Observera att det finns en övergångsbestämmelse i föreskrifterna i 3 §:

“För piloter som tidigare fått behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I utfärdade genom anteckning i flygdagbok, ska en bilaga enligt tredje stycket utfärdas i samband med nästa certifikatåtgärd”.

Det innebär att en innehavare som idag flyger luftfartyg enligt bilaga I kan fortsatt ha behörigheten i sin flygdagbok till nästa certifikatåtgärd, såsom t.ex. ett flygprov eller kompetenskontroll på någon av de behörigheter som innehas.

Läs mer hos Transportstyrelsen

Viktig information till er som utbildar i mörkerflygning

Publicerad: 1 juli, 2021 av Emilie Larsson

Ni som utbildar mörkerflygning på ert DTO behöver uppdatera er DTO hos Transportstyrelsen HÄR

Christer har landat – vår UL Skolchef från 1 juli 2021

Publicerad: 1 juli, 2021 av Emilie Larsson

Efter en månads inskolning övertar jag nu rollen som UL Skolchef under tiden som Sofia går på mammaledighet. Sofia, lycka till med nya ledarskapet som förälder. Kanske det mest krävande ledarskapet!

Efter 23 år som flyglärare i normalklassat och 10 år som kontrollant för Transportstyrelsen, är min ambition att stötta, ge support och coacha piloter, flyglärare, klubbar och skolor i sina respektive roller.

Den närmsta tiden kommer jag att bekanta mig med flyglärarna, flygklubbarna och flygskolorna för att skapa mig en bild över hur det fungerar ute i landet. Min uppfattning är att en bra kommunikation är början till en långvarig relation.

Om du inte har hört något från mig, hör gärna av dig. Från den 1 juli övertar jag Sofias mobil och dator:

Här når du mig:
Mobil: 070 305 74 00
E-post: christer@ksak.se

Världsrekordförsök – Yngsta kvinnan att flyga jorden runt och i UL

Publicerad: 17 juni, 2021 av Emilie Larsson

Zara Rutherford är 19 år gammal och i augusti vill hon bli den yngsta kvinnan att flyga jorden runt och den yngsta någonsin som flyger jorden runt i UL. In och läs mer om Zara´s resa och glöm inte att titta på filmen längre ner på sidan.

 

 

Transportstyrelsens beskrivning av en god säkerhetskultur

Publicerad: 15 juni, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 30 juni, 2021 av Emilie Larsson

Som stöd för att arbeta för en god säkerhetskultur fortsätter dels KSAK med sitt Flygsäkerhetsprogram, dels kommer Transportstyrelsen också efter hand att genomföra olika aktiviteter i samarbete med bl a KSAK.

Syftet med KSAKs flygsäkerhetsprogram och TS kommande aktiviteter är förbättrad flygsäkerhet och är direkt kopplad till nivån på säkerhetskulturen i en verksamhet. Vill du få mer information om hur Transportstyrelsen definierar och beskriver säkerhetskultur kan du läsa här.

Att göra vid ett haveri eller svår olycka

Publicerad: 11 juni, 2021 av Emilie Larsson

Vid allvarliga olyckor finner ni en guide för vad ni i flygklubben behöver tänka på. Här följer några råd när en allvarligare incident har inträffat i flygklubben. Läs här

Karens vid vaccinering

Publicerad: 11 juni, 2021 av Emilie Larsson

Vid vaccinering mot Covid-19 gäller följande:

EASA publishes Safety Information Bulletin SIB 2021-06 Vaccination of Aircrew – Operational Recommendations

EMA-godkänt vaccin: Minimum 48 timmars karens efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring. Gäller för samtliga klasser av medicinskt intyg/rapport.

För piloter som flyger “Class 1 single pilot commercial operations carrying passengers” gäller 72 timmars karens efter varje vaccinationsdos.

Ej EMA-godkänt vaccin: Minimum 30 dagars karens efter varje vaccinationsdos innan flygning/tjänstgöring.

EMA – European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten).

Läs mer hos Transportstyrelsen här

 

Brandflyget är igång i Norrbotten

Publicerad: 10 juni, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 11 juni, 2021 av Emilie Larsson

Sommarvärmen har kommit till Norrbotten och med den en förhöjd brandrisk i skog och mark. Det innebär att skogsbrandflyget kallas upp för att övervaka länets skogar från luften.
I Norrbotten flygs skogsbrandflyget av frivilliga piloter och spanare från Luleå Boden Flygklubb, Piteå Flygklubb och Flygklubben Nordvingen i Gällivare. Flygklubbarna är redo för uppdrag från 1 juni varje år och torsdag den 3 juni flögs första slingan för året. Även fredag den 4 juni kallas brandflyget upp kl. 15:00 och beräknades landa ca 17:45.
En vanlig sommar upptäcker skogsbrandflyget i Sverige ca 100 bränder (600 under sommaren 2018). Varje upptäckt brand rapporteras direkt till SOS alarm och vid behov kan brandflyget även kvarstanna för att leda in räddningstjänsten till branden. Varje upptäckt brand innebär att insatser kan sättas in i ett tidigt skede och en potentiell storbrand kan undvikas.

Remiss avseende icke-kommersiell verksamhet med flygplan och helikoptrar

Publicerad: 27 maj, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 28 maj, 2021 av Emilie Larsson

Välkommen att ta del av externremissen om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar, som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida, TSF 2019-71

Bakgrunden handlar bl.a. om historiska, experimentella, amatörbyggda, ex-militära och ultralätta luftfartyg samt kopior av vissa luftfartyg. Därutöver har EU-medlemsstaterna getts möjlighet genom art. 2.8 i grundförordningen att undanta ytterligare kategorier av lätta luftfartyg. Transportstyrelsen har sedan tidigare fattat ett principbeslut om att utnyttja denna möjlighet. För alla undantagna luftfartyg krävs nationella föreskrifter om konstruktion, produktion, underhåll och drift.

TS ber om synpunkter senast den 15 juni 2021. Vänligen ange diarienummer TSF 2019-71 i ert svar.

KSAK kommer att svara på denna remiss.

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint