Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Information från transportstyrelsen gällande Covid-19

Publicerad: 12 april, 2021 av Emilie Larsson

Vi vill göra er uppmärksamma på att intygsinnehavare alltid ka kontakta flygläkare vid Covid-sjukdom för samråd.

Läs mer HÄR!

Flygräddningscentralen Infobrev våren 2021

Publicerad: 9 april, 2021 av Emilie Larsson

Vi, flygräddningscentralen och KSAK, kommer under året samverka mer än vad vi gjort tidigare med syfte bidra till förbättrad flygsäkerhet.

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral ligger i Göteborg. I samma byggnad finns även Kustbevakningens nationella ledningscentral samt Försvarsmaktens sjöövervakningscentral.

Nu har deras informationsbrev för 2021 kommit som vi önskar delge. Skriv gärna ut brevet och sätt upp på klubbens anslagstavla.

Mer flygsäkerhet! Under året kommer vi att intensivera arbetet med att sprida budskap och kunskap om flygsäkerhet. Transportstyrelsen stöttar fortsatt i vårt arbete med Flygsäkerhetsprogrammet (tid. H50P) som kommer att digitaliseras under hösten 2021. Undertiden görs en översyn av innehåll och bilder med bland annat stöd av Erica Balke som bor i Arvika och tillvardags jobbar på Svensk Luftambulans men även flyger i Arvika Flygklubb.

 

Läs mer från Flygräddningscentralens infobrev här!

Tack för ert stöd – Årsstämmorna 2021

Publicerad: 9 april, 2021 av Emilie Larsson

Den 22, 23 och 25 mars hade KSAK och KSAK-M sina årsstämmor. Även i år har dessa varit digitala och ni kan hitta all information och protokoll här.

Hans Påhlsson har förnyat förtroendet som ordförande för styrelsen och vi hälsar följande nya ledamöter, Jörgen Prahl (Eslövs FK Regionföreträdare Syd), Björn Rystedt (Linköpings FK Regionföreträdare Öst), Elin Josefsson (Linköpings Segelflygklubb Ledamot) och Robert Grenemark (Luleå-Boden FK Ledamot) varmt välkomna. Vi tackar Henry Lindholm, Karl-Ivar Karlsson, Sven E Andersson för ett fantastiskt stöd till kansliet och mycket bra arbete i styrelsen som har gjort skillnad för allmänflyget. Mer om både avgående och pågående ledamöter kan ni läsa i kommande fullmatade nummer av Pilot Briefing

Välkommen Emilie som vår nya administratör på KSAK!

Publicerad: 9 april, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 13 april, 2021 av Emilie Larsson

Emilie Larsson tar nu över som administratör efter Maria och är er fortsatta kontakt i medlemsfrågor och allmänna spörsmål. Emilie kommer närmast från Clear Channel där hon har haft flertalet administrativa roller.  Emilie ser fram emot kommande kontakter med er allesammans.

Visste ni att hon är livrädd för hajar men har ändå utmanat sig själv genom att dyka med vithajar i Sydafrika?

Du når Emilie på emilie@ksak.se eller på Marias gamla nummer 072-248 46 46

 

Hemställan om krav på tillgängliga räddningsflygplatser ställt till Infrastrukturminister

Publicerad: 24 mars, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 25 mars, 2021 av Lars-Christer Andersson

Temporärt nätverk av regionala flygplatser under skogsbrandsäsongen juni–augusti 2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) återkommer i frågan om behov av flygplatser i skogsbrandförsvaret. I modern svensk skogsbrandbekämpning är spaning, larmning och släckning från luften strategiska understöd till den markbundna släckningen. Grundat på svenska och internationella erfarenheter har förmågan till snabb upptäckt och kraftfull insats från luften väsentligt förbättrats. Luftburna resurser kompenserar dessutom för den uttunning av markbundna resurser som skett under en längre tid p g a skogsbygdernas avfolkning. Läs mer HÄR

KSAK, FFK och KSLA samverkar för att kravställa och förbättra villkoren för flygklubbarnas brandflyg. Har du frågor eller kloka medskick vänligen kontakta Lars-Christer på 076-131 46 46

Flygräddningscentralen Infobrev våren 2021

Publicerad: 24 mars, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 9 april, 2021 av Emilie Larsson

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral ligger i Göteborg. I samma byggnad finns även Kustbevakningens nationella ledningscentral samt Försvarsmaktens sjöövervakningscentral. Nu har deras infobrev för 2021 kommit, du kan läsa det HÄR