Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Author Archive

Så många bränder upptäckte de skogsbrandsbevakande flygen under 2021 – väl kämpat!

Publicerad: 15 oktober, 2021 av Emilie Larsson

Skogsbrandsbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark – innan bränderna växt sig stora. Under 2021 upptäckte dessa flyg 74 skogsbränder i Sverige.

– Skogsbrandsbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, och då framför allt i glesbygd, säger Rickard Hansen, skogsbrandsexpert på MSB.

En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser. Det handlar då om:

 • skogsbrandsbevakning med flyg,
 • helikoptrar för brandbekämpning,
 • mindre skopande flygplan för brandbekämpning.

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig, vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även vägleda räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

Väl kämpat säger vi på kansliet – era insatser kan inte nog uppskattas!

Läs hela artikeln HÄR

E.O. ROSENBERGS MINNESFOND – Flygare kan ansöka om stöd

Publicerad: 12 oktober, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 15 oktober, 2021 av Emilie Larsson

Bakgrund

Eve Rosenberg från Österlen i Skåne var under hela sitt liv intresserad av försvarsfrågor, dels
som anställd vid regementet i Ystad dels som aktiv i Hemvärnet. Redan i unga år väcktes
hans intresse för flyg, och han sågs ofta vid den flygskola som under 1930-talet var aktiv vid
Hammars Backar öster om Ystad. Flygintresset ledde till att han vid sin bortgång 2013
testamenterade sin kvarlåtenskap till en stiftelse, E.O. Rosenbergs Minnesfond, ur vilken
”unga människor som visat intresse och fallenhet för aviatik” kan söka stöd.

Syfte och ändamål

Eve Rosenberg ville underlätta för ungdomar att täcka kostnaden för sitt certifikat genom att
ge dem möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsens fond. Det är förknippat med
förpliktelser såsom genuint och långsiktigt intresse för flygning, oförvitlighet, gott
kamratskap samt medlemskap och engagemang i en flygklubb. Stödet är tillgängligt för såväl
segel- som motorflyg.

Ansökan

Stiftelsen står i begrepp att öppna för de första ansökningarna med ambitionen att utse
mottagare under 2021. All korrespondens samt ansökan sker digitalt, och kriterierna finns
tillgängliga på KSAK’s och Segelflygförbundets respektive webbplatser. Stiftelsens styrelse
beslutar om stipendiat i samråd med KSAK och Segelflygförbundet.

Kriterier för stipendiet

Eve Rosenberg satte upp noggranna kriterier för stipendiaten, och stiftelsen kommer
självfallet att efterleva dem i enlighet med testatorns önskan. Stipendiet kan sökas för såväl
grundutbildning som fortbildning inom segel- och motorflyg.
Sökande måste uppge:
• Fullständigt namn
• Personnummer
• Bostadsadress
• Mantalsskrivningsort
• Avsedd utbildning
• Klubbanslutning
• 2 referenter som kan intyga sökandes oförvitlighet och lämplighet
• Egna tankar och ambitioner med flygandet

Ansökningsprocess
Ansökan lämnas via e-post till e.o.rosenbergs@telia.com och för innevarande år önskar vi
ansökan senast 30 november 2021.
Styrelsen avser utse stipendiater före årsskiftet innevarande år med likartat förfarande
kommande år.
Kriterier för utbetalning:
• Uppvisat bevis för fullföljd godkänd utbildning
• Stöd beviljas upp till 20% av redovisad kostnad
• Maxbeloppet är 20 000 SEK
• Utbetalning sker via banköverföring

Hälsningar
Styrelsen E.O. Rosenbergs Minnesfond

Förresten, vad har du för telefonnummer…?

Publicerad: 12 oktober, 2021 av Emilie Larsson

Proficiency är ett känt begrepp för alla piloter, och innebörden är att ha färdighet, skicklighet och kapacitet att simultant utföra ett antal uppgifter. Vid den kalenderbundna kontrollflygning som alla piloter måste genomgå är det instruktörens uppgift att både träna och pröva pilotens förmåga, och det sker vanligtvis genom att under flygningens gång öka såväl kvantitet som komplexitet på de uppgifter och moment som skall utföras.

I normala fall brukar det gå bra de första 30 minuterna, men när man närmar sig 40 – 45 minuter så kommer de första misstagen, och det beror oftast på att antalet uppgifter blev alltför många eller att några få uppgifter av komplicerad art blev övermäktiga. När 50 – 60 minuter har gått kan det räcka med enkla moment såsom de klassiska blandning, förvärme, pump, tank, klaff, etc. för att kapaciteten skall slå i tak. Och det är nu när piloten har som mest att göra som jag ber om dennes telefonnummer, eller att de svarar på några enkla frågor baserade på 9:ans multiplikationstabell. De flesta blir överraskade över hur lätt de lät sig kollras bort av banala arbetsuppgifter samt hur kapaciteten helt enkelt inte räckte till. Tur att vi var 2 i maskinen just då.

Såhär års är det många som flyger mörker väl medvetna om att det var länge sedan sist, eller ger sig ut i marginella förhållanden och flyger mot, eller i sämre väder med dålig sikt. Då är det lätt hänt att kapaciteten tar slut med pilot error som följd. Vissa piloter inser detta, och hör faktiskt av sig med propån ”jag känner mig lite rostig, så har du lust att hänga med en sväng”. Heder åt sådant beteende – det är airmanship.

Glöm aldrig att vi rör oss i en oförlåtande miljö, och när uppgifterna blir alltför många eller alltför svåra så kan konsekvenserna bli ödesdigra, och detta trots att alla behörigheter är på plats. Låt oss vara ödmjuka och ägna oss åt egenkontroll och inse att ”behörig att utföra flygningen” inte är detsamma som att vara proficient.

Flygklubben vill höja kvinnor till skyn: Intresset finns!

Publicerad: 24 september, 2021 av Emilie Larsson

Blekinge Flygklubb har fått mycket bra respons på rekryterings och medieaktivitet för flygklubben. Luften behöver bli mer jämställd för ser man till utfärdade privatflygarcertifikat i Sverige så är enbart 3,3 % utfärdade för kvinnor enligt Transportstyrelsen.

Intresset hos kvinnor som vill bli piloter finns. Sveriges Radio P4 har gjort ett reportage om Caroline Rosenqvist som just nu utbildar sig till pilot och på Blekinge Flygklubb i Kallinge vill man få in mer tjejer, det tycker både Caroline Rosenqvist och flygläraren Christian Darnell.

”Det hänger väl ihop med annat i samhället. Är det mansdominerat så blir det svårare för tjejer att komma in. Men det känns som att tjejer har intresse, de behöver bara komma hit och inse att det är görbart”, säger Caroline Rosenqvist.

Lyssna på intervjun från Sveriges Radio P4 och mer om Blekinge Flygklubb finner du HÄR

Hjälp till med att rädda Bromma flygplats!

Publicerad: 24 september, 2021 av Emilie Larsson

Vi kan notera ett fortsatt ett stort behov av att verka för bevarandet av samtliga landets flygplatser. Hotet av flygplatser kan vi notera är oftast populistiska beslut och då  många gånger med dold agenda vilket vi erfarit allt för ofta. 

Nedläggning av flygplaster påverkar direkt mobiliteten och samhällsbehov av viktiga transporter. Som till exempel för räddningstjänsten, blåljusflyget och inte minst civilhjälpflyget.

Dessa argument verkar inte bita på beslutsfattarna varför vi behöver sluta oss samman i ledet för att få fler och en starkare röst mot nedläggningshotet.

De indikationer som vi kan se från bl. a. Gävle, Bromma, Skövde och inte minst i Västerås är det att politiker ser mer till markintäkter än mobilitet och samhällstjänster som bland annat ambulansflyget. 

Förnärvarande arbetar KSAK frekvent med att verka för att rädda Gävle och Bromma flygplats. Tillsammans med flygklubbarna och eldsjälar både i Gävlebygdens flygklubb och i Stockholms flygklubb. Men vi samverkar även med KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien), FFK och Svenska Regionala Flygplatser. KSAK har haft flertalet möten med SKR för Region Stockholm och påpekat att Bromma flygplats inte är en Stockholmsfråga utan det är hela landets angelägenhet. Vi har beskrivet tydligt för SKR hur fossilfria drivmedel kommer att påverka regionalflyget positivt både på miljön och i mobilitet. Inte minst med el-flygets presestanda fördelar som möjliggör en relativt kort startsträcka, 700-800 meter. Vi kan se att både allmän- och regionalflyget står inför ett paradigmskifte som återigen lämpar sig till ett väl utvecklat regionalflyg. Det i förlängningen påverkar positivt på allmänflyget.

Nu kan du själv göra skillnad genom att svara på remiss om Bromma flygplats. Naturligtvis kommer vi på kansliet svara och vill du ha stöttning i ditt svar kontakta oss. Remiss av Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet. Dnr I2021/02381 finner du HÄR

Tack för ditt stöd!

Luleå-Boden har gjort en exklusiv flygdag för tjejer!

Publicerad: 24 september, 2021 av Emilie Larsson

Luleå-Bodens flygklubb anordnade en flygdag som var framtaget för just tjejer. Flygintresset hos tjejer är stort men det är på tok för få inom allmänflyget. För att fler ska få chansen att få upp ögonen för flygets underbara värld så anordnade LBFK en exklusiv flygdag för tjejer. Klubben bjöd på fika och information om vad det innebär att ta flygcertifikat och om hur det är att vara medlem i LBFK. Evenemanget genomfördes lördag den 18 september 2021 på Luleå Airport.

Hur gick det? Totalt var det 15 tjejer i alla åldrar som fick en flygtur. 4 av dessa tjejer anmälde sitt intresse direkt efter rekryteringsaktiviteten. Mer om Luleå-Boden flygklubb finner du HÄR

Vi på kansliet är imponerade av engagemanget och drivkraften i klubben, snyggt jobbat.

 

WAI Scandinavia arrangerar Girls in Aviation Day 2021!

Publicerad: 24 september, 2021 av Emilie Larsson

 

När? Lördagen den 13 november arrangerar WAI Scandinavia årets Girls in Aviation Day!

Evenemanget, som är öppet för alla, syftar till att öka flickor och kvinnors intresse för karriärer inom vetenskap, teknik, matematik och luftfart.

Var? Årets evenemang kommer att äga rum i både Stockholm, Malmö och online.

Platser och tider meddelas senare.

Intresserad av att besöka evenemanget? Vad roligt! Registrera dig gärna på vår hemsida:

https://www.waiscandinavia.org/giad

Vill du eller din organisation vara med och bidra?

Nu söker vi volontärer som vill vara med och hjälpa till under eventet, antingen i Stockholm eller i Malmö. Vi letar även efter en lämplig lokal för vårt evenemang i Stockholm, gärna i anslutning till en flygplats. Kontakta oss gärna om du har något förslag!

Slutligen så söker vi företag och föreningar som är intresserade av att ställa ut på eventet i Stockholm eller i Malmö. Kontakta oss för att få mer information!

Intresseanmälan för både volontärer, företag och föreningar sker även den på vår hemsida:

https://www.waiscandinavia.org/giad

Vill du bli en av oss? Sök tjänsten som vikarierande Teknisk Chef!

Publicerad: 7 september, 2021 av Emilie Larsson

Är du vår nya kollega?

Nu söker vi en vikarierande Teknisk Chef då vår nuvarande har bestämt sig för att återigen pensionera sig. Du är en teknisk specialist som kan driva och utveckla vårt UL-delegerande, både strategiskt och operativt. Du bör också vara road av administration.

Din uppgift blir att stärka vår närvaro och tekniskt kunnande inom allmänflygsverige. Det görs genom ett nära samarbete med flygplanägare, besiktningsmän och Transportstyrelsen.

Du ansvarar bland annat för:

 • För att besiktning och underhåll på Ultralätta luftfartyg (NUF och NLF) utförs enligt föreskrifter
 • Upprätta och revidera procedurer för verksamheten, baserat på gällande föreskrifter från Transportstyrelsen, för publicering i UL handboken
 • Auktoriserar besiktningsmän enligt procedur i UL handboken
 • Håller årliga seminarier för besiktningsmännen
 • Genomföra verksamhetskontroller

Mer om dig

Du har förmåga att fatta beslut och strukturera ditt arbete med erfarenhet av någon form av ärendehantering är självklart, åtminstone för oss. Vi ser att du har god förståelse för underhåll och bestämmelser samt är en serviceinriktad specialist inom flygplanstekniska frågor.

För att trivas hos oss gillar du att arbeta i en utvecklingsorganisation där du genom din nyfikenhet och kreativitet är med och bygger vår framtid. Du håller dig uppdaterad i tekniska bestämmelser, brinner för flyg och kommunikation. Att vara lösningsorienterad och pedagogisk är en framgångsfaktor. Att ha kunskap om och erfarenhet av normalklassade flygplan eller helikopter är meriterande.

Bli en av oss

Vi på Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, är ett litet gäng nyfikna, passionerade och dedikerade specialister som gillar flyg, allt om flyg. En och annan generalist finns också på kansliet. Vårt varumärke och vår marknadsposition i kombination med möjligheten att påverka och förbättra är några av de främsta anledningarna till att du skall söka dig till oss. Vi tror på att ha kul på jobbet samtidigt som vi är professionella.

Om KSAK

Kungliga Svenska Aeroklubben är paraplyorganisation för landets motorflygklubbar. Här jobbar du för att ta tillvara allmänflygets piloter och flygklubbarnas intressen. Vi har också myndighetsuppdrag som relateras till ovan tjänst som Teknisk Chef. Här följer exempel på vad KSAK arbetar med.

 • Delegerad Transportstyrelsen för luftvärdighet och underhåll av Ultralätta luftfartyg (NUF och NLF).
 • Remissinstans mot Transportstyrelsen och regering/departement. Det kan röra sig om regeländringar, luftrum, avgifter, flygplansunderhåll med mera.
 • Är landets Ultralättflygskola innebärande att vi är den formella UL-skolan och dess ledning och har ett antal lokala skolavdelningar inom flygklubbarna runt om i landet.
 • Bevakar och tar tillvara flygklubbars och medlemmars intressen relaterarat till allmänflyget.
 • Mer om oss www.ksak.se

Nu måste du ju ansöka!

Om du vill veta mer om hur det är att vara en del av KSAK eller söka tjänsten som vikarie för Teknisk Chef får du gärna kontakta mig direkt – Lars-Christer Andersson, Generalsekreterare, på telefon 076-131 46 46.

Varmt välkommen med din ansökan som skickas till lars-christer@ksak.se senast den 15 oktober. Urval kommer ske löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt så vänta inte med din ansökan.

Mats Johansson – Mannen bakom MJD Models – På Tekniska Museet onsdag den 22 september

Publicerad: 6 september, 2021 av Emilie Larsson
Senast ändrad: 20 september, 2021 av Emilie Larsson

Välkommen till höstens första KSAK DM-föredrag där vi är tillbaka på Tekniska muséet – onsdag den 22 september.

Mats Johansson är välkänd i flygkretsar som mannen bakom MJD Models och skapare av bland annat den mycket detaljerade modellen av flygvapnets nedskjutna DC-3: Tp 79 nr. 79001 på Flygvapenmuseum. Mats har själv flugit i ca 30 år, både segel- och motorflyg. Han är också en gång vinnare av SFF´s Barkarbypriset med en Piper L-4 Cub.

Mats kommer att berätta om resa till Nya Zeeland 18/1-15/2 2020. Vi kommer att följa med på en flyghelg hos The Vintage Aviator Ltd – Världens främsta samling av WW1 flygplan på Hood Aerodrome som ägs av filmmogulen Sir Peter Jackson. Det blir en hel del fokus på dessa över 100 år gamla flygplans egenskaper och hur de byggs upp från originalritningar och hur man nyskapat motorer etc med reversed engineering. Vi kommer vidare att få höra om varför Sopwith Camel är så svårbemästrad, hur man hittat stöttorna till en Fe2B från 1916 på Ebay, och varför världens enda originalflygplan från WW1 en Hanroit HD1 flyger oförsäkrad och mycket mer.

Varmt välkomna till Tekniska Muséet onsdag den 22 september kl. 17.00 – du vet väl att du kan följa föredraget på KSAK DM Föredrag – KSAK/Motorflygförbundet

Ungdomslägret blev återigen en succé!

Publicerad: 27 augusti, 2021 av Emilie Larsson

Att få vara med i detta härliga flygläger som genomfördes andra året i rad på Ålleberg för ungdomar är ett privilegium, på alla sätt. Att dela glädjen, utmaningen och utvecklingen med varje enskild individs framgångar är stort. Det är inte minst en mycket stark drivkraft till att jobba med målsättningen att alltid göra skillnad för allmänflyget.

Under första veckan i juli gav härligt entusiastiska ungdomar och kompetenta flyglärare allt för att få ett lyckat flygläger och inte minst för att få vara i luften. Samtliga deltagare kunde genomföra kursprogrammet tack vare dedikerade flyglärare och entusiastiska elever som hade lätt för att ta vara på sina talanger, både i luften och i skolbänken. Lägret kan ses som en introduktionskurs till att bli pilot.

Vi som har arrangerat flyglägret tackar först och främst våra flyglärare, Johan Ersson på segel, Fredrik Strömberg och Andreas Nilsson på UL, och naturligtvis elever med föräldrar som visat förtroende till oss som arrangerat kursen. Flygsportförbundet ställde också upp på bästa sätt tillsammans med KSAB Pilotshop. Inte minst önskar vi nämna Kjell Nordström som har varit drivande och delaktigt från första början till vårt gemensamma ungdomsläger.

Med på lägret var; Max Dahlberg, Dinos Admantius, Noel Bergvall, Liam Olsson, Elias Molin Berg, Maria Markusson, Adam Eriksson, Alfons Littmark, Harry Keyzer Forsby, Hampus Sandstedt och Elin Brugård. Flyglärare Fredrik Strömberg (UL), Johan Ersson (segel), Andreas Nilsson (UL), Bogserförarna Torgny Westling, Roland Timhede och Ingemar Landqvist, Lägerchef Henrik Svensson (segel) och Lars-Christer Andersson (funktionär).

Så kul!

Fler bilder och noteringar från ungdomslägret finner du på gillaflyg.se

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Besöksadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr i Alvik

Postadress

Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma

Telefon: 08-764 60 90

E-post: info@ksak.se
(både till KSAK och KSAK-M)

Bankgiro

KSAK 724-9196
KSAK-M 5814-2654

 

 


Login för KSAK/M

Outlook
Sharepoint